Gruppmöten 2019

Gruppmöten ordnas normalt 2 gånger per månad på måndagar. Dels inför Kommunstyrelsens sammanträden och del inför Kommunfullmäktiges sammanträden.

Gruppmötena kommer att hållas på Stadshuset och börjar 18.30 och håller på längst till kl. 21.00.

Alla gruppmöten är öppna för alla medlemmar och förtroendevalda förutsätts närvara.

Följande datum gäller för 2019

Gruppmöten inför Kommunfullmäktige

7 jan, 11 feb, 11 mars, 8 april, 6 maj, 10 juni, 9 sept, 7 okt, 11 nov och 9 dec.

Gruppmöten inför Kommunstyrelsen

28 jan, 25 feb, 25 mars, 23 april (OBS tisdag), 27 maj, 17 juni, 26 aug, 23 sept, 28 okt, 25 nov och 16 dec

Elving Andersson
Gruppledare