Årsmöte

Härmed kallas du som medlem i Centerpartiet Uddevalla till ordinarie årsmöte . Kallelsen med en preliminär föredragningslista har skickats ut med post och med e-post till alla medlemmar, saknar du kallelsen så säg till, så fixar vi så du får kallelsen.

Datum: 10 februari
Tid: 16:00
Plats: SV Väst, Junogatan 3

Information

Vi kommer att få besök av Kristina Jonäng och Fredrik Christensson.

Motioner ska ha inkommit till kretsstyrelsen senast 7 februari. Motioner ska skickas till pierre.markstrom@centerpartiet.se

Kallelsen och handlingarna har redan skickats ut och kommer även vara tillgängliga i möteslokalen.
Valberedningens förslag kommer att skickas ut när valberedningen är färdiga med sitt arbete.

Anmälan
Senast 7 februari
till pierre.markstrom@centerpartiet.se