Kyrkoval 19 september

Den 19 september är det kyrkoval. Då får alla medlemmar i Svenska kyrkan från 16 år välja vilka som ska företräda dem lokalt, regionalt och nationellt. Fler än 3100 kandidater ställer upp för Centerpartiet i val till kyrkomöte, samtliga stift och 230 av landets kyrkofullmäktigen.

Passa på att förtidsrösta på Torp köpcentrum när du handlar.

Centerpartiet i Uddevalla har inte någon egen centerlista
De centerpartister som ställer upp i kyrkovalet ingår iFörsamlingens Väl.
Församlingens Väl är gemensam gruppbeteckning för de medlemmar i Svenska kyrkan som har borgerliga värderingar.

Församlingens Väl vill att kyrkan är en aktiv samhällsaktör i Uddevalla där Svenska kyrkans värderingar fortsatt blir en del av framtidens samhälle.

Församlingens Väl arbetar för:

  • att ha dialog om framtidsscenarier med ny ansvars- och arbetsfördelning mellan anställda och ideella i vårt pastorat. Framtiden innebär att den ideella kraften i större utsträckning krävs för att driva vår verksamhet i nuvarande omfattning.
  • att skapa förutsättningar så att mötesplatsen Café Strömmen blir en plats för inspiration, erfarenhetsutbyte och mångfald där människor känner sig välkomna och väl bemötta.
  • att utveckla ungdomsdiakonin, med tanke på hur barn- och ungdomar mår samt stödja arbetet med diakoni för att möta de ensamma människornas behov av samtal.
  • att uppmuntra pastorats arbete med att förena goda traditioner med nytänkande genom att erbjuda dop, konfirmation och vigslar i nytt format.
  • att främja arbetet med att skapa fler mötestillfällen i alla församlingsdelar för
  • medlemmarna - där dialogen står i centrum.
  • att stödja det ekumeniska samarbetet i anslutning till Saronhuset och akut boendet Noras verksamhet.
  • att den omfattande kör- musikverksamheten som finns inom vårt pastorat ska stödjas och utvecklas. Körsång är en källa till glädje och gemenskap.
  • att Uddevalla pastorat behöver förtroendevalda med engagemang som vågar och vill ta ansvar för en ekonomi i långsiktig balans, där arbetsklimatet präglas av ömsesidig respekt och positivt tänkande.

Du kan följa Församlingens väl på deras Facebooks sida