Kunskap är en nyckel till förändring

Med kunskap och medvetenhet blir det enklare att identifiera och hantera våld i nära relationer och hedersförtryck. Utan en god kunskapsbas finns risk för felbedömningar med svåra konsekvenser för berörda individer.

Våld i nära relation är inget kvinnoproblem utan ett gigantiskt samhällsproblem som kostar nästan 20 kvinnor livet varje år, som utsätter tio procent av alla barn i Sverige, som kostar samhället fem miljarder varje år och som tvingar 5000 kvinnor och barn att leva gömda med skyddad identitet. Tänk dig att nästan 20 kvinnor dödas årligen i Sverige av män de har eller har haft en relation med. Tänk dig att tio procent av alla barn i Sverige lever i familjer där de utsetts för eller bevittnar våld, det är nästan tre barn i varje klass. Vi berövar dessa kvinnor och barn, rätten till att bestämma över sina egna liv. Alla människor i Sverige får inte leva sitt liv som de vill. Vissa, särskilt flickor, kontrolleras hårt av sina familjer i hederns namn. De begränsas i sin vardag, hotas, misshandlas och ibland går det så långt att de mördas eller tvingas till självmord. Barn och unga skickas på uppfostringsresor, pojkar känner sig pressade att kontrollera sina systrar för att bevara en påstådd heder och varje år tvingas unga män och kvinnor, pojkar och flickor, in i arrangerade äktenskap. Hbtqi - personer hindras att vara sig själva.

Vi i Centerpartiet vill ha en nollvision för våld och förtryck i nära relation och införa en Lex Lotta -lag som gör att samhället inte misslyckas gång på gång. Samhället måste bli bättre på att upptäcka våld i nära relation, hjälpa till att anmäla gärningsmännen och att skydda offren. De drabbade ska få brottsofferstöd inom ett dygn från polisanmälan. Vi vill också att elektronisk fotboja ska kunna användas vid fler fall av kontaktförbud samt att kriminalisera kontrollerande beteende. Men vi kan inte enbart arbeta reaktivt utan vi behöver också arbeta proaktivt. Vi i Centerpartiet i Uddevalla vill lägga vårt fokus på tidiga insatser och ungas kontakt med våld i nära relationer och hedersförtryck.

Ett kommunalt kompetenslyft ska genomföras riktat till all personal inom förskola och skola, elevhälsa, råd och stöd, ungdomsjour, ungdomsmottagningar, familjecentraler, kultur- och fritidsverksamhet, bibliotek, kommunala förvaltningar samt för chefer och politiskt förtroendevalda. Mentorer i våldsprevention på grund och gymnasieskola.

Samla kunskap kring både flickors och kvinnors och pojkar och mäns situation samt hbtqi - personers och personer med funktionsvariationers särskilda utsatthet gällande våld i nära relationer. Att bistå med kvalitetssäkring av rutiner kopplat till forskning och beprövad erfarenhet. Handlingsplan med tydligt tidsatta mål, ska upprättas för både våld i nära relationer och hedersförtryck. Tydliga uppdrag för elevhälsa att arbeta med unga och psykisk hälsa. Ett samordnat förebyggande socialt arbete för att tidigt upptäcka signaler.

Camilla Johansson
Vice gruppledare Centerpartiet Uddevalla

Zinab Parnian
Kandidat till Kommunfullmäktige Centerpartiet Uddevalla

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Gå till profilsidan för $userIdentityName
    1000