Planekonomi á la Uddevallapartiet

Marknadsekonomi bygger på konkurrens och att den som kan producera en vara eller en tjänst till lägsta pris och med högsta kvalitet är den som får sälja varan eller utföra tjänsten. Planekonomi innebär att samhället i dess olika former bestämmer vem som skall få lov att leverera en vara eller en tjänst. Från företagarhåll framhålls alltid att konkurrens är bra och leder till effektiva lösningar. Jag delar den uppfattningen.

Uddevallapartiet brukar framhålla sig själva som ett lokalt parti som till stor del består av företagare och som vill skapa goda förutsättningar för företagen. Desto mer anmärkningsvärt är det att Uddevallapartiet då gör gemensam sak med S, MP och V när det gäller hanteringen av skolskjutstrafiken i Uddevalla och lämnar det marknadsekonomiska tänkandet och tillämpar planekonomiska principer i stället.

Bakgrunden är att dessa partier först beslutat att inte längre ha så kallat öppen skolskjutstrafik i Uddevalla (öppen skolskjutstrafik innebär att även andra än grundskoleelever kan åka med) utan i stället övergå till stängd skolskjutstrafik för grundskoleelever. Detta är i och för sig en beklaglig försämring som drabbar landsbygden.

Nu har Uddevallapartiet tillsammans med S, MP och V bestämt sig för att det är kommunens egna bolag som ska svara för denna skolskjutstrafik. Detta utan att veta vad kostnaden blir. Då det visat sig att det inte är lagligt att direkt tilldela vårt eget kommunala bolag denna trafik har man i stället bestämt sig för att försöka runda upphandlingslagstiftningen och har därför bestämt att barn- och utbildningsnämnden skall bilda ett aktiebolag med allt vad det för med sig i form av kostnader och administration och detta bolag ska i sin tur låta det kommunala bussbolaget få en gräddfil till skolskjutstrafiken utan upphandling. Detta är ett tydligt exempel på hur man kan tillämpa planekonomiska principer på den kommunala nivån.

Genom att göra på detta sätt får övriga företag i branschen inte möjlighet att delta i en vanlig upphandling och därmed inte möjlighet att konkurrera på lika villkor. I stället ges vårt kommunägda bussbolag en gräddfil till en god affär utan jämförelse med vad andra företag har att erbjuda.

Att Socialdemokrater, Miljöpartister och Vänsterpartister inte tror på konkurrens är beklagligt men kanske inte så förvånande. Att däremot Uddevallapartiet som säger sig värna företagen och näringslivet inte heller tror på konkurrens är både mycket förvånande och beklagligt. Än mer anmärkningsvärt är att en av Uddevallapartiets ledamöter i kommunstyrelsen som var med och drev igenom detta beslut också är ordförande för Företagarna i Uddevalla.

Det kan mycket väl vara så att vårt kommunala bussbolag kan driva skolskjutstrafiken effektivast och billigast – men det får vi aldrig veta eftersom det inte sker någon konkurrensutsättning

Elving Andersson (c)