resultatet i företagsmätningar: Upphandling, bemötande och trygghet går framåt i Gävle

I slutet på april och nu senast den här veckan har två näringslivsmätningar landat. Dels SKR och Stockholm Business Alliance mätning NKI/NUI som mäter kommunernas kundnöjdhet, dels Svenskt näringslivs attitydundersökning av det lokala företagsklimatet.

I båda mätningarna kan vi se en positiv utveckling för Gävle. I NKI/NUI fortsätter Gävle få ett högt betyg och ökar även något. Inom området upphandling ökar Gävle mer än genomsnittet i Sverige och placerar sig bättre än Stockholmssnittet. Ett av resultaten som ökat mest i nöjdhet är Serveringstillstånd vilket kan tillskrivas det omfattande arbetet med krögardialoger, företagsbesök och en hög servicenivå.

I Svenskt näringslivs attitydundersökning ökar Gävle i sju områden, däribland upphandling, bemötande och trygghet. I förra årets undersökning efterlyste företagen ett större arbete kopplat till brottslighet och otrygghet. I årets undersökning kan vi nu se att kommunen lyssnat på företagen och till följd av det har resultatet ökat.

Trots resultatet i mätningarna har Moderaterna i Gävle skrivit en debattartikel som målar upp en bild av att kommunens näringslivklimat försämras. En bild som rimmar dåligt med verkligheten och som vårt kommunalråd med särskilt ansvar för näringslivsfrågor, Julia Cederstrand, besvarat.

Läs debattartikeln här: https://www.gd.se/2023-05-19/moderaternas-bild-stammer-inte-med-verkligheten

Vi är stolta över att vi går framåt, men inte nöjda. Centerpartiet kommer, tillsammans med Samling för Gävle, jobba för en bra dialog och tydlig information från kommunen. Ett förbättrat näringslivsklimat ligger högt på vår agenda och vi kommer under kommande år att prioritera frågor som att korta handläggningstiderna och öka förståelsen för företagarnas frågor i vår organisation.

Vill du också stärka Gävles företagsklimatet? Bli medlem!