Kommunfullmäktige

Bild

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan ibland kallas för "kommunens riksdag". Fullmäktige beslutar om vad som ska göras inom kommunens verksamhet och budget. Några av de punkter som kommunfullmäktige hanterar:

  • Kommunens verksamhetsmål
  • Finansiella mål
  • Mål som omfattar respektive nämnds verksamhet och ekonomi
  • Budget, skattesats med mera.

Våra ordinarie ledamöter samt ersättare i kommunfullmäktige:

Caroline Schmidt, Hudiksvall
Uppdrag: Oppositionsråd Ledamot i Kommunfullmäktige (Gruppledare) 2:e vice ordförande i Kommuns...
Jan-Erik Jonsson, Delsbo
Uppdrag: Ledamot i Kommunfullmäktige Ledamot i Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande i Byggnadsnä...
Anton Stark, Hudiksvall
Uppdrag: 2:e vice ordförande i Lärandenämnden Ledamot i Kommunfullmäktige Ledamot i Kommunstyre...
Karin Hansson, Delsbo
Uppdrag: Ledamot i Social- och omsorgsnämnden Ledamot i Kommunfullmäktige Ledamot i Kommunstyrel...
Bengt-Åke Nilsson, Hälsingtuna
Uppdrag: Ledamot i Kommunfullmäktige Ersättare i Kommunstyrelsen Ersättare i Lärandenämnden 2:...
Anna Guldbrand, Hudiksvall
Uppdrag: Ledamot i Byggnadsnämnden Ledamot i Kommunfullmäktige Ersättare i Kommunstyrelsen
Jörgen Bengtson, Långvind
Uppdrag: 2:e vice ordförande i Kommunfullmäktige 2:e vice ordförande i AB Hudiksvallsbostäder...
Gunilla Persson, Hudiksvall
Uppdrag: Ledamot i kommunfullmäktige
Matts Persson, Delsbo
Uppdrag: Ledamot i Kommunfullmäktige
Stina Jonsson, Hudiksvall
Uppdrag: Ledamot i Kommunfullmäktige Ledamot i Tekniska nämnden Ledamot i Lärandenämnden
Sven Bergström, Forsa
Uppdrag: Ersättare i Kommunfullmäktige 2:e vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden Styrelse...
Linda Östblom, Hudiksvall
Uppdrag: Ersättare i Kommunfullmäktige Ledamot i Lärandenämnden
Erik Jensen, Rogsta
Uppdrag: Ledamot i Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd Ersättare i Kommunfullmäktige Ersätta...
Lisa Östberg, Delsbo
Uppdrag: Ordinarie i Kultur- och fritidsnämnden Ersättare i Kommunfullmäktige
Anette Spjutsvik, Delsbo
Uppdrag: Ledamot i Kultur- och fritidsnämnden Ersättare i Social- och omsorgsnämnden Ersättar...
Bernt Jons, Bjuråker
Uppdrag: Ersättare i Tekniska nämnden Ersättare i Kommunfullmäktige
Birgitta Sjölin, Hudiksvall
Uppdrag: Ersättare i Hudiksvalls Näringslivs AB (HNA) Ersättare i Kommunfullmäktige

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.