Kommunfullmäktige

Bild

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan ibland kallas för "kommunens riksdag". Fullmäktige beslutar om vad som ska göras inom kommunens verksamhet och budget. Några av de punkter som kommunfullmäktige hanterar:

  • Kommunens verksamhetsmål
  • Finansiella mål
  • Mål som omfattar respektive nämnds verksamhet och ekonomi
  • Budget, skattesats med mera.

Våra ordinarie ledamöter samt ersättare i kommunfullmäktige:

Caroline Schmidt, Hudiksvall
Uppdrag: Oppositionsråd Ledamot i Kommunfullmäktige (Gruppledare) 2:e vice ordförande i Kommuns...
Anton Stark, Hudiksvall
Uppdrag: 2:e vice ordförande i Lärandenämnden Ledamot i Kommunfullmäktige Ledamot i Kommunstyre...
Erika Söderström, Hudiksvall
Uppdrag: Ledamot i kommunfullmäktige Ersättare i kommunstyrelsen Ersättare i byggnadsnämnden
Jan-Erik Jonsson, Delsbo
Uppdrag: Ledamot i Kommunfullmäktige Ledamot i Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande i Byggnadsnä...
Margareta Stark, Forsa
Uppdrag: Ledamot i kommunfullmäktige Ersättare i kommunstyrelsen Ersättare i Norrhälsinglands...
Linda Östblom, Hudiksvall
Uppdrag: Ledamot i Kommunfullmäktige Ledamot i Lärandenämnden
Jesse Ljung, Delsbo
Uppdrag: 2:e vice ordf i kommunfullmäktige Ordinarie i Kultur- och fritidsnämnden Ersättare i Lä...
Ingrid Bryntse, Hudiksvall
Uppdrag: Ledamot i kommunfullmäktige Ledamot i Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd Ersätt...
Sven Bergström, Forsa
Uppdrag: Ledamot i Kommunfullmäktige 2:e vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden Styrelsele...
Veronica Eriksson, Bjuråker
Uppdrag: Ledamot i kommunfullmäktige Ledamot i norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd Ledam...
Bengt-Åke Nilsson, Hälsingtuna
Uppdrag: Ledamot i Kommunfullmäktige Ersättare i Kommunstyrelsen Ersättare i Lärandenämnden 2:...
Stina Jonsson, Hudiksvall
Uppdrag: Ersättare i Kommunfullmäktige
Mats Guldbrand, Hudiksvall
Uppdrag: Ersättare i kommunfullmäktige

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.