Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan ibland kallas för "kommunens riksdag". Fullmäktige beslutar om vad som ska göras inom kommunens verksamhet och budget. Några av de punkter som kommunfullmäktige hanterar:

  • Kommunens verksamhetsmål
  • Finansiella mål
  • Mål som omfattar respektive nämnds verksamhet och ekonomi
  • Budget, skattesats med mera.

Våra ordinarie ledamöter samt ersättare i kommunfullmäktige:

Caroline Schmidt, Hudiksvall
Uppdrag: Oppositionsråd Ledamot i Kommunfullmäktige (Gruppledare) 2:e vice ordförande i Kommuns...
Anton Stark, Hudiksvall
Uppdrag: 2:e vice ordförande i Lärandenämnden Ledamot i Kommunfullmäktige Ledamot i Kommunstyre...
Erika Söderström, Hudiksvall
Uppdrag: Ledamot i kommunfullmäktige Ersättare i kommunstyrelsen 2:e vice ordf i Tekniska nämnd...
Jan-Erik Jonsson, Delsbo
Uppdrag: Ledamot i Kommunfullmäktige Ledamot i Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande i Byggnadsnä...
Margareta Stark, Forsa
Uppdrag: Ledamot i kommunfullmäktige Ersättare i kommunstyrelsen 2:e vice ordf i Social- och...
Linda Östblom, Hudiksvall
Uppdrag: Ledamot i Kommunfullmäktige Ledamot i Lärandenämnden
Jesse Ljung, Delsbo
Uppdrag: 2:e vice ordf i kommunfullmäktige Ledamot i Lärandenämnden Ersättare i Tekniska nämnden
Ingrid Bryntse, Hudiksvall
Uppdrag: Ledamot i kommunfullmäktige Ledamot i Hälsinglands museum Ersättare i Byggnadsnämnden
Sven Bergström, Forsa
Uppdrag: Ledamot i Kommunfullmäktige 2:e vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden
Veronica Eriksson, Bjuråker
Uppdrag: Ledamot i kommunfullmäktige Ledamot i Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd Ledam...
Bengt-Åke Nilsson, Hälsingtuna
Uppdrag: Ersättare i Kommunfullmäktige Ersättare i Kommunstyrelsen Ersättare i Social- och omso...
Stina Jonsson, Hudiksvall
Uppdrag: Ersättare i Kommunfullmäktige. Ersättare i Fiberstaden AB
Mats Guldbrand, Hudiksvall
Uppdrag: Ersättare i kommunfullmäktige
Per Lindholm, Forsa
Uppdrag: Ledamot i Social- och omsorgsnämnden Ersättare i kommunfullmäktige
Marie Ohlsson, Hudiksvall
Uppdrag: Ersättare i kommunfullmäktige Ersättare i Kultur- och fritidsnämnden Ersättare i Hälsi...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.