Hudiksvall
Centerpartiet lokalt

Kommunfullmäktige

Bild

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan ibland kallas för "kommunens riksdag". Fullmäktige beslutar om vad som ska göras inom kommunens verksamhet och budget. Några av de punkter som kommunfullmäktige hanterar:

  • Kommunens verksamhetsmål
  • Finansiella mål
  • Mål som omfattar respektive nämnds verksamhet och ekonomi
  • Budget, skattesats med mera.

Våra ordinarie ledamöter samt ersättare i kommunfullmäktige:

Caroline Schmidt, Hudiksvall
Uppdrag: Oppositionsråd Ledamot i Kommunfullmäktige (Gruppledare) 2:e vice ordförande i Kommuns...
Jan-Erik Jonsson, Delsbo
Uppdrag: Ledamot i Kommunfullmäktige Ledamot i Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande i Byggnadsnä...
Erika Söderström, Hudiksvall
Uppdrag: 2:e vice ordförande i Lärandenämnden (AU)
Anton Stark, Hudiksvall
Uppdrag: Ledamot i Kommunfullmäktige Ledamot i Kommunstyrelsen
Karin Hansson, Delsbo
Uppdrag: Ledamot i Tekniska nämnden Ledamot i Social- och omsorgsnämnden Ledamot i Kommunfullmäk...
Bengt-Åke Nilsson, Hälsingtuna
Uppdrag: Ledamot i Kommunfullmäktige Ersättare i Kommunstyrelsen Ersättare i Lärandenämnden 2:...
Anna Guldbrand, Hudiksvall
Uppdrag: Ledamot i Byggnadsnämnden Ledamot i Kommunfullmäktige Ersättare i Kommunstyrelsen
Jörgen Bengtson, Långvind
Uppdrag: 2:e vice ordförande i Kommunfullmäktige 2:e vice ordförande i AB Hudiksvallsbostäder...
${contact.name}
Matts Persson, Delsbo
Uppdrag: Ledamot i Kommunfullmäktige Ersättare i Lärandenämnden
Stina Jonsson, Hudiksvall
Uppdrag: Ledamot i Kommunfullmäktige Ledamot i Tekniska nämnden Ledamot i Lärandenämnden
Sven Bergström, Forsa
Uppdrag: Ersättare i Kommunfullmäktige 2:e vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden Styrelse...
Linda Östblom, Hudiksvall
Uppdrag: Ersättare i Kommunfullmäktige Ersättare i Tekniska Nämnden Ersättare i Lärandenämnden
Erik Jensen, Rogsta
Uppdrag: Ersättare i Kommunfullmäktige Ledamot i Social- & Omsorgsnämnden Ledamot i Norrhälsing...
Lisa Östberg, Delsbo
Uppdrag: Ordinarie i Kultur- och fritidsnämnden Ersättare i Kommunfullmäktige
Anette Spjutsvik, Delsbo
Uppdrag: Ledamot i Kultur- och fritidsnämnden Ersättare i Social- och omsorgsnämnden Ersättar...
Bernt Jons, Bjuråker
Uppdrag: Ersättare i Tekniska nämnden