valsedeln till kommunvalet 2018

 1. Carl-Ewert Ohlsson, Årsunda, Kommunalråd, 67
 2. Kerstin Nyström-Hedvall, Sandviken, Säkerhets- och hållbarhetschef, 64
 3. Mats Mattsson, Gästrike-Hammarby, Entreprenör, 66
 4. Per-Ewert Ohlsson-Björk, Österfärnebo, Politisk sekreterare, 34
 5. Maria Persson, Kungsgården, Handläggare, 40
 6. Johnny Sandgren, Sandviken, Enhetschef, 44
 7. Jenny Karlsson, Gysinge, Projektledare, 40
 8. Martin Eriksson, Järbo, Student, 21
 9. Anki Bakke, Gästrike-Hammarby, Kvalitetssamordnare, 60
 10. Anders Lindborg, Årsunda, Brandman, 37
 11. Anna Karin Zakrisson, Kungsgården, Biträdande rektor, 41
 12. Ahmed Koulala, Sandviken, Behandlingsassistent, 42
 13. Per Brykt, Sandviken, Ekonom, 50
 14. Mia Eriksson, Sandviken, Utbildningsledare, 46
 15. Olle Olsson, Sandviken, Pensionär, 66
 16. Isabell Mattsson, Gästrike-Hammarby, Energi- och miljökonsult, 29
 17. Carina Otterclou, Sandviken, Kompetensmäklare, 55
 18. Richard Hainsworth, Årsunda, Konsult, 57
 19. Christina Klopstock, Kungsgården, Förskollärare, 68
 20. Anna Greta Elfström-Olsson, Årsunda, Fysioterapeut, 59
 21. Anders Östlund, Jäderfors, Företagare, 65
 22. Lars-Åke Strömberg, Sandviken, Företagare, 44
 23. Agneta Lennartsson, Österfärnebo, Lantbrukare, 63
 24. Patric Hellström, Jäderfors, Sotare, 54
 25. Felicia Järlstig, Sandviken, Socialsekreterare, 28
 26. Maria Vestlund, Österfärnebo, Lantbrukare, 67
 27. Veronica Lennartsson, Österfärnebo, Biträdande rektor, 37
 28. Eva-Lena Zackrisson, Sandviken, Vård- och omsorgsföretagare, 55
 29. Christer Sigvardsson, Kungsgården, Företagare, 47
 30. Hassan Baidoun, Sandviken, Byggnadsingenjör, 55
 31. Shiyar Ali, Sandviken, Företagare, 54