NOMINERA KANDIDATER TILL VALET 2022

Nu är det dags att inventera vilka som är lämpliga att kandidera för Centerpartiet och sedan lämna förslag på dessa personer till nomineringskommittén. Sätt gärna igång omedelbart och fundera på vilka du/ni tror skulle vara lämpliga att kandidera till Sandvikens kommun inför valet 2022. Du kan självklart också föreslå dig själv.

Valet 2018 blev ett stort framgångsval för Centerpartiet. Det är snart bara 12 månader kvar till valet i september 2022 och möjligheten att ge ny styrka åt centerpolitiken. För att erbjuda väljarna starkast möjliga centervalsedlar i valet behövs många engagerade kandidater, unga och äldre, män och kvinnor.

Det är bra men inte nödvändigt om den som föreslås är tillfrågad om att kandidera. Förslagen på kandidater med namn och adress skall vara inskickade till kretsen gärna innan hösten på adress eller mail enligt nedan.

Sedan nomineringskommittén sammanställt alla förslag på namn skall kandidaterna som accepterat nominering presenteras och en rådgivande medlemsomröstning med möjlighet att rangordna kandidaterna genomföras i höst. Listornas slutliga utseende skall bestämmas av en kretsstämma. Datum för den stämman kommer.

Skicka in din nominering
Via epost: Martin6eriksson@hotmail.com

Via epost: Maria.vestlund@gmail.com

Via post: Centerpartiet Sandviken, Högbovägen 3, 811 31 SANDVIKEN

Nomineringskommittén består av en undertecknade och vi har av kretsstämman fått i uppdrag att vara den grupp som har till uppgift att förbereda och föreslå hur centerlistorna till kommunvalet skall formas. Ta gärna kontakt med någon av oss om du har frågor och funderingar.

Sprid gärna detta budskap och se till att vi får många starka kandidater till centerlistorna i kommunvalet.

Med centerhälsningar från nomineringskommittén

Martin Eriksson

Maria Vestlund

Mia Eriksson

Johnny Sandgren

Per Brykt

Anna-Johanna von Platen