Sandviken
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Centerpartiet i Sandviken har fastställt sina nomineringar till styrelser och nämnder 2019-2022

Centerpartiet i Sandviken har fastställt sina nomineringar till styrelser och nämnder 2019-2022

Vid kretsmötet 8 december beslutades vilka som ska representera Centerpartiet i Sandvikens nämnder och styrelser

Förhandlingarna inför majoritetsbildningen resulterade i att Centerpartiet tar plats som viceordförande i fem nämnder och styrelser, samt ett ordförandeskap. För Centerpartiet innebär det ett större inflytande och ansvar än någonsin.

Därmed har det varit av yttersta vikt för nomineringskommittén att säkerställa hög och rätt kompetens på varje plats.

- I år har det varit många som konkurrerat om platser. De senaste åren har vi haft en stor tillströmning av nya medlemmar som vill ta en aktiv roll, säger Alvar Olsson, sammankallande i nomineringskommittén

- För oss i kommittén har det inneburit en angenäm utmaning att lära känna dessa kandidater innan vi lämnat vårt förslag, säger Alvar Olsson, sammankallande i nomineringskommittén

Ett välbesökt möte dit samtliga medlemmar hade rösträtt beslutade att följa nomineringskommitténs förslag på alla platser. Det betyder bland annat att Carl-Ewert Ohlsson fortsätter som kommunalråd.

- Resultatet visar att kommittén har gjort ett riktigt bra arbete. I flera partier i länet har det visat sig att vad som helst kan hända när nomineringarna ska fastställas. Att partiet är eniga hela vägen är oerhört viktigt inför att ta plats i en majoritet, säger Per-Ewert Ohlsson-Björk, kretsordförande

- När man tar plats i ett presidium är det mycket betydelsefullt för såväl självförtroendet som arbeteslust att känna att man fått ett enhälligt förtroende i sitt uppdrag, säger Per-Ewert Ohlsson-Björk, kretsordförande

Kretsmötets beslut

Nämnd/styrelse

 

Ordinarie

Ersättare

Kommunstyrelse

 

Carl-Ewert Ohlsson

Kerstin Nyström Hedvall

Kommunalråd

 

Carl-Ewert Ohlsson

 

Kunskapsnämnd

Vice ordf.

Per Brykt

Jenny Karlsson

Individ och familjeomsorg

 

Anki Bakke

Martin Eriksson

Omsorgsnämnd

Vice ordf.

Anna-Greta Elfström-Olsson

Ahmed Koulala

Kultur- och fritidsnämnd

 

Maria Persson

Anders Lindborg

Arbetslivsnämnd

Ordf.

Per-Ewert Björk

Carina Otterclou

V.G. Samhällsbyggnadsnämnd

 

Mats Mattsson

Christina Klopstock

Valnämnd

 

Britt-Marie Jonsson

Anna-Johanna von Platen

Krisledningsnämnd

 

Kerstin Nyström Hedvall

Carl-Ewert Ohlsson

Sandviken Stadshus AB

 

Kerstin Nyström Hedvall

Carl-Ewert Ohlsson

Göransson Arena AB

Vice ordf.

Mia Eriksson

Maria Vestlund

Högbo bruk AB

 

Lars-Åke Strömberg

Felicia Järlstig

Sandviken Energi AB

Vice ordf.

Johnny Sandgren

Viktor Prim

Sandviken Energi Elnät AB

 

Johnny Sandgren

Viktor Prim

Sandviken Energi Vatten AB

 

Johnny Sandgren

Viktor Prim

Bångbro kraft AB

 

Johnny Sandgren

Viktor Prim

Sandviken Hus AB

Vice ordf.

Jan Hedvall

Eva-Lena Zackrisson

Sandviken Nyttofastigheter

 

Jan Hedvall

Eva-Lena Zackrisson

Knuten fastigheter

 

Jan Hedvall

Eva-Lena Zakrisson

 

Övriga uppdrag, till exempel Gästrike Återvinnare och Gästrike Räddningstjänst, utses av kommunfullmäktigegruppen i samråd med kretsstyrelsen.

Redan gjorda val

 

Ordinarie

Ersättare

Kommunfullmäktige

Carl-Ewert Ohlsson

Per-Ewert Björk

 

Kerstin Nyström Hedvall

Maria Persson

 

Mats Mattsson

 
 

Shiyar Ali

 

Gruppledare

Kerstin Nyström Hedvall

Maria Persson

Kommunens revison

Ann-Christin Persson

 

Kommunens valberedning

Maria Vestlund

Maria Persson