Sandviken
Centerpartiet lokalt

Årsmöte 2019

Välkommen till årsmötet 2019

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan
Datum: 2019-02-28
Tid: 18.00 - 21.00

Endast medlemmar har rösträtt.

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

Valberedningens förslag

Bokslut

Budget