Förbättra kollektivtrafiken

För att fler ska kunna resa mellan hemmet, jobb och skolor behöver infrastruktur och kollektivtrafik förbättras. Vi behöver välfungerande kollektivtrafik både inom staden och till resten av regionen, så det också är lätt att åka till och från Göteborg.

Bättre kollektivtrafik i staden
Vi jobbar för att effektivisera och förbättra spårvagnstrafiken genom att se över antalet hållplatser för snabbare och mer tillgänglig spårvagnspendling. Stombussnätet behöver utvecklas så att hela staden hänger ihop. Vi bygger också ut spårvagnsnätet på vissa platser och planerar alltid för goda kollektivtrafikförbindelser när nya bostadsområden byggs.

Satsning på tåg
Välfungerande tågtrafik är viktigt både för Göteborg och resten av regionen. Därför satsas nu 74 miljoner på ett tågstopp i Brunnsbo. Vi jobbar också för att få ett tågstopp i Säve, en ny stambana mellan Göteborg-Borås samt driver på för tåg mellan Göteborg och Oslo. Att ha fungerande tågförbindelser i hela staden och ut i Europa är en viktig del av den gröna omställningen.

Ökad elektrifiering
En viktig del, både idag och för framtiden, är att kollektivtrafiken elektrifieras. Detta för att nå målet om ett klimatavtryck nära noll 2030. Att minska klimatutsläppen drastiskt kommer också innebära att luften blir renare. Dessutom blir staden tystare när mer trafik drivs av el, vilket ökar trivseln i staden och gör det härligare att vara utomhus.