Centerpartiets förslag: Selma trädgårdsstad

Göteborg är i stort behov av fler småhus. Sju av tio svenskar vill bo i villa eller radhus, trots det utgjorde boendeformen mindre än sju procent av de färdigställde bostäderna i Göteborg ifjol. En viktig orsak är att staden tidigare fokuserat på komplicerade och kostsamma småhusprojekt på jordbruksmark som ligger alltför långt fram i tiden.

Centerpartiet vill att fler ska få uppleva småhusdrömmen i Göteborg. Förutom att de efterfrågas, är småhus helt avgörande om staden ska klara kompetensförsörjningen till den nya batterifabriken och stoppa utflyttningen av barnfamiljer.

För att påskynda planeringen av fler villor och radhus ytterligare föreslår Centerpartiet en ny stadsdel med fokus på småhusbebyggelse: Selma trädgårdsstad. Strax norr om det nybyggda Selma Stad ligger Skälltorpsvägen som idag mest är en transportsträcka utan omgivande bebyggelse. En tidig bedömning är att Selma trädgårdsstad kan omfatta cirka 25–30 hektar och rymma uppåt 400–500 småhus, främst stadsradhus i en grön och hållbar stadsdel omgiven av park och natur.

Fördelarna med Selma trädgårdsstad är många. För det första ligger området strategiskt med gångavstånd till handel, restauranger och annan verksamhet genom Selma stad. Med cykel tar man sig enkelt in till centrala Göteborg på cirka 20–25 minuter. Kollektivtrafiksförsörjningen för Skälltorpsvägen finns redan på plats och infrastrukturen har kapacitet för många fler bostäder. Området förbereds just nu för framtida spårväg genom ett citybusstråk som har spårvägsstandard. Att få till mer blandade stadsdelar är viktigt för att få en hållbar stad. Selma trädgårdsstad blir granne med den utsatta stadsdelen Backa som också byggs om. En ökning av eget ägt boende är en del i att skapa större mångfald av boendeformer.

Centerpartiet är ansvarig för att inriktningen av Göteborgs småhusplanering ändrades för ungefär ett år sedan. De föregående planerna var att bygga de nya småhusen inom ett antal utredningsområden i ytterstaden, främst i området Kärra/Skogome som ligger några kilometer norr om Skälltorpsvägen. Gemensamt för samtliga områden var att de saknade utbyggd infrastruktur och innehåller stora areal bördig jordbruksmark. Genom andra projekt har vi visat att det är möjligt att planera för småhus och samtidigt värna jordbruksmarken. Centerpartiet var initiativtagare till den nya inriktningen för Biskopsgården där antalet planerade småhus höjdes från cirka 100 till 1 150 stycken. Sedan vi tog plats i stadsbyggnadsnämnden vid årsskiftet har vi ökat antalet planerade småhus i flera beslutade stadsutvecklingsprojekt, exempelvis Ängås Platå i Tynnered, Riksdalersgatan i Högsbo och Fjällbogatan i Utby, bland annat genom att ersätta planerade flerbostadshus med ytterligare småhus.

Genom Selma trädgårdsstad visar vi att det är möjligt att förbättra befintlig stad på ett hållbart sätt utan att bygga nya bilberoende förorter, samtidigt som vi värnar vår lokala jordbruksmark. Tillsammans med den redan beslutade stadsutvecklingen i Biskopsgården och Tynnered bidrar stadsdelen med stora mängder centrala och prisvärda småhus i Göteborg.