Vi vill vara trygga, inte bara säkra!

Det är väldigt mycket prat om säkerhet nu. Många säger att det är den viktigaste samhällsfrågan. Med bomber, skjutningar och bedrägerier allt närmare oss är oron hög i Sverige. Var kommer det att ske härnäst? Kommer det att hända utanför min port? Kommer det drabba någon nära mig?

Vi hör alltmer av ”hårdare tag” predikande från politiker som spär på en samhällsbild som vi inte vill leva i. Forskning och undersökningar visar tydligt att endast hårdare tag leder till fler brott, ökat utanförskap och stärkt segregering. De högljudda ”hårdare tag” -politikerna kan inte skilja på säkerhet och trygghet. Trygghet är den viktigaste samhällsfrågan. Jag är övertygad om att de flesta av oss vill vara trygga och att få nöjer sig med bara säkerhet.

Tänk dig Avenyn i Göteborg en fredagskväll. Jag känner mig väldigt säker där. Jag ser poliser och ordningsvakter och bevakningen är hög. Många människor är i rörelse och köerna till klubbarna är långa. Men är jag trygg? Nej! Jag vet att några kommer att utsättas för brott under kvällen och natten, men sannolikt inte jag. Därför känner jag mig säker men inte trygg. Går jag tio meter åt höger och hamnar på Teatergatan känner jag mig inte säker längre utan trygg. Det är lite folk i rörelse och inga poliser eller ordningsvakter i sikte. Belysning är bra och stämningsfull musik hörs från restaurangerna. Något kan absolut hända, men jag känner ingen oro för här känner jag mig trygg.

Några av er undrar: ”Kan vi inte ha både och?”. Jo, absolut, ett tag, men frågan är om vi verkligen vill sträva efter säkerhet utan trygghet? Vill vi ha en polisstat och vara konstant övervakade? Det kan skapa säkerhet men inte ett samhälle de flesta av oss vill leva i. De som har fått sina hem sprängda, har tappat tryggheten och det har även deras grannar, trots att det akuta hotet är borta. En ökad polisnärvaro skulle öka säkerhetskänslan men sänka tryggheten då den tar tid att återskapa.

Vi behöver våra poliser och polisinsatser. Vi behöver även ha fler trygghetsskapande åtgärder och evidensbaserade förebyggande insatser på flera nivåer. Att ha en hög polisnärvaro är inte samma sak som att ha intelligenta polisinsatser. Vi vill ha trygghet och inte bara säkerhet. Forskningen, och Danmark som exempel, pekar mot att lösningen ligger i förebyggande OCH trygghetsskapande insatser. Varför bråkar inte partierna om vem som har den smartaste helhetslösningen?

Vi medborgare är smartare än att vi går på kortsiktiga lösningar och skrämseltaktik. Vi vill se danska förebyggande OCH trygghetsskapande åtgärder för svenska problem! Det kanske inte är lika lätt att säga som den oneliner flera partier använt, men det kommer skapa ett samhälle vi vill leva i.

John Harfouche, Kommunpolitiker, Centerpartiet Göteborg