Först helheten sedan delar

Poolstege

Gotland är bland mycket annat idrottens ö och då behövs bra idrottsanläggningar. Högst på listan står sedan många år simhall. Gotland behöver ett nytt bad framöver det är såväl politik som allmänhet överens om - en simhall som kan används av alla, både för lek och rörelse, simundervisning och motions- och idrottsträningar.

I regionens långtidsplanering har vi också politiskt tidigare varit helt överens om att de närmaste åren har vi inte råd att bygga något nytt bad med hänsyn till de stora investeringar som behövs i regionens övriga verksamheter bl a skola, förskola, vatten och avlopp. Planen har därför varit att en förstudie för simhall ska ligga färdig år 2021. Vi måste börja med att få en överblick av helheten och under 2018 skulle en anläggningsstrategi tas fram. Där vi får en helhetsbild av behovet och hur vi skall satsa och investera framöver. Det är i helheten vi måste börja.

Hösten 2017 svängde majoriteten med S-V-MP plötsligt. Deras nya linje är att direkt genomföra en förstudie av badhus och den ska presenteras i juni 2018 - dvs efter beslut om budget för 2019. Vi kan inte se detta som annat än ett beställningsarbete - valfläsk till gotlänningarna - för helhetsbilden och pengarna saknas just nu.

Gotland behöver satsa på idrotten och Gotland behöver fler och modernare bad. Men vi i oppositionen vill inte rusa fram med ofinansierade förslag som blir dyra och dåliga för Gotland. Vi vill se helheten först, sedan planera för de olika satsningarna. Därför vill vi se en anläggningsstrategi där både simhallar och ishallar finns med, tillsammans med många andra idrotter. Det är samma linje som vi hade i samband med budgetbeslutet i november.

En ny anläggning oavsett var den byggs, är en stor investering. Framförallt innebär det också stora och tillkommande årliga driftkostnader som ska finansieras. Vi vill inte lura gotlänningarna.


Därför ser vi realistiskt och sansat på badhusfrågan även om vi förstår att majoriteten gärna vill hasta fram fina skisser till juni för att använda i valrörelsen 2018. Vi anser inte att det är ansvarsfullt.

Först krävs:

* långsiktig ordning på ekonomin, de besparingar som beslutats måste få effekt för att vi skall ha råd.

* en anläggningsstrategi för att se på helheten av de behov och nyinvesteringar som skall gälla hela Gotland.

* plan för vad som händer med befintliga badhus och andra anläggningar.

Eva Nypelius (C) Anna Hrdlicka (M) Ulf Klasson (L) Sara Lidqvist (KD)