Gotland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Hoppfullt för gotländsk energiförsörjning

Hoppfullt för gotländsk energiförsörjning

Lars Thomsson uppdaterar om läget med den tredje elkabeln till Gotland

Just nu är min motion om en tredje elkabel på väg igenom i Näringsutskottet. Ingenting är i dagsläget klart men jag nås av positiva signaler kring behandlingen. Samtidigt som jag just nu får uppvaktningar från många olika håll i branschen kring frågan.

Just nu är frågan i ett spännande läge, många olika marknadsaktörer agerar samtidigt som politiken börjar röra på sig som det verkar.

Anledningen till varför fler och fler inser att frågan med en tredje elkabel måste få en lösning är insikten om behovet av en snabb omställningstakt för att rädda klimatet. Många ser affärsmässiga möjligheter i detta framöver. Det tillsammans med en snabb kostnadsreduktion av produktionskostnaden för vindkraft, både på land och till havs.

Jag är också glad åt att Vänsterpartiet idag, som ett av flera krav för att gå in i Energiöverenskommelsen, kräver en ny elkabel till Gotland. Det stärker vår linje och därmed ökar stödet för min motion och trycket på regeringen att hitta lösningar.

Jag har personligen jobbat med att trygga Gotlands elförsörjning sedan 2007. Som kommunalråd, regional vindkraftsamordnare, nationell vindkraftsamordnare och nu som riksdagsledamot. Just idag känns det som ön har extra bra vind i seglen för att nå en lösning.

Lars Thomsson (C) riksdagsledamot för Gotland