Gotland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Vatten och avlopp för utveckling och tillväxt

Vatten och avlopp för utveckling och tillväxt

Det ljusnar med tillgången på vatten och avlopp för fortsatt utveckling över hela ön. Karl-Johan Boberg, ordförande tekniska nämnden, och Eva Ahlin, ordförande miljö- och byggnämnden berättar om hur situationen är.

Frågan om vattenförsörjningen är något som berör alla gotlänningar och är en högt prioriterad fråga för Centerpartiet på Gotland. Vi ska verka för utbyggnaden av vatten och avlopp så att hela Gotland kan växa och utvecklas framåt. Under allt för många år har utbyggnaden av vatten och avlopp haft låg prioritet. Hos Region Gotland har man arbetat målmedvetet för att åtgärda bristerna och genom bräckvattenverket i Kvarnåkershamn löser vi bristen på södra Gotland. Dessutom har beslut tagits om att en ny dricksvattenledning ska anläggas mellan bräckvattenverket via Klintehamn till Tofta, och redan nu kan det anslutas nya användare inom verksamhetsområdet i Tofta eftersom stoppet för nyanslutningar har hävts.

När Tofta får vatten från bräckvattenverket behövs inte Visbys vatten där, vilket i sin tur höjer kapaciteten i stan. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och det kommer finnas tillgång för de som vill bygga inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp.

Hela Gotlands utveckling främjas om det byggs fler bostäder. Vi måste se till att det finns bostäder för ungdomar som vill flytta hemifrån, för de som behöver byta boendeform och för de som vill flytta till vår ö.

Att bygga långsiktigt hållbart med hänsyn till miljö och klimat är viktigt, och dagens lagstiftning tillåter inte att extra krav på hållbarhet styrs i detaljplaner och bygglov. Därför är det positiva nyheter att tekniska nämnden i slutet av januari tog beslut om projektering av delar av Visbys nya stadsdel på Visborg, enligt hållbarhetsmålen. För oss centerpartister som verkar för tillämpning av mer grön hållbar teknik är det extra glädjande att regionen projekterar området med så kallade dubbla spillvattenledningar, som bygger på två avloppsrör från fastigheterna – ett för toalettavlopp och ett för bad-, tvätt- och diskvatten - för att spara vatten och effektivisera vattenrening, med mera.

Med ett målmedvetet arbete inom Region Gotland med fortsatt utbyggnad av vatten och avlopp, i kombination med energieffektiv teknik och hållbara byggmetoder, ska vi lösa dagens situation. Vi vill ha tillväxt och bostäder till alla som behöver det över hela ön, för vi vet att en ökande befolkning skapar bättre förutsättningar för att lösa bristen på arbetskraft inom vissa yrkesgrupper. Det är en förutsättning för välfärden framåt.

 

Karl-Johan Boberg (C) ordförande Tekniska nämnden

Eva Ahlin (C) ordförande Miljö- och byggnämnden