Gotland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Långsiktiga beslut för Gotlands bästa

Långsiktiga beslut för Gotlands bästa

När vi behöver långsiktighet och ordning och reda väljer vissa partier att agera precis tvärtom. Det är minst sagt förvånande.

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har nyligen enats om 5 miljarder mer till kommuner och regioner under året i generella statsbidrag. Detta eftersom vi ser att utmaningen är stor med en åldrande befolkning och fler barn och unga vilket gör att kommunsektorn har behov av resurser. Ambitionen är att detta tas i vårändringsbudgeten och för Gotland betyder det 29 miljoner kronor.

Samtidigt enas M och V med stöd av KD och SD om att skjuta till ytterligare pengar till kommunsektorn under det här året som de finansierar med höjda skatter på jobb och företagande. Vem trodde det? Ja inte jag och inte heller svenskt näringsliv som har reagerat starkt på detta. Trots att vi inte vet vilka riksdagsbeslut som verkligen kommer att beslutas går S på Gotland ut och lovar 3-åriga satsningar på runt 40 miljoner per år.

Nationellt bryter M mot det finanspolitiska ramverket som de så tydligt tidigare stått upp för och här lokalt går S ut och lovar pengar som ännu inte finns. Det är inte mycket till långsiktighet och ordning och reda. Jag är minst sagt förvånad.

Regionens bokslut för 2019 slutar på plus 113 miljoner, ungefär två procent av regionens totala budget. Det är minst det resultat vi behöver för att finansiera viktiga investeringar samt nödvändiga avsättningar för framtida pensionsutbetalningar. Ändå är vi långt ifrån nöjda.

Vi har stora utmaningar framåt med att använda våra skattepengar på bästa sätt. Pengar behövs alltid, men framtidens förändringsarbete handlar främst om att ta ansvarsfulla och långsiktiga beslut idag och framåt.

Eva Nypelius (C)