Gotland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Enklare regler för att bygga och utveckla

Enklare regler för att bygga och utveckla

Enklare regler och snabbare processer för att få bygglov är viktiga frågor för oss centerpartister och vi välkomnar att det äntligen går åt rätt håll

Det ska vara både enkelt och snabbt att söka och få bygglov. För Centerpartiet har det länge varit ett mål att verka för enklare bygglovsprocesser och därför är vi glada för att en utredning nyligen tillsattes för att förenkla reglerna i plan- och bygglagen. Med rätt förändringar ska byggandet bli både snabbare och billigare, vilket i högsta grad är relevant för utvecklingen på Gotland. Inte minst välkomnar vi att utredningen ska verka för enklare regler för byggnation utanför detaljplanerat område, eftersom nuvarande regelverk hämmar byggandet och landsbygdsutveckling.

Enligt utredningen eftersträvas slopade krav på bygglov för de som vill bygga ut sin befintliga fastighet eller starta ny verksamhet i anslutning till sin gård, vilket skulle bidra till positiv utveckling på landsbygden.

Utredningen om förenklade bygglovsregler är något som Centerpartiet på riksnivå lyckats driva igenom via Januariavtalet tillsammans med Liberalerna och Regeringen. Utöver det välkomnar vi även möjligheterna som Regeringens regeländring för de bygglovsbefriade Attefallshusen medför. Från och med den 1 mars utökas den tillåtna ytan för Attefallshus från 25 till 30 kvadratmeter. Den extra tillåtna ytan medför bättre förutsättningar med kök och badrum för till exempel komplementsbostadshus, gästhus eller uthyrningshus på tomten. Det blir ett välkommet tillskott för att mildra bostadsbristen på ön.

Det är vår övertygelse att med innovativa lösningar och envist arbete kan vi forma en positiv framtid för oss själva och våra barn framåt.

Eva Ahlin (C)

Anders Thomasson (C)