IT-attackerna mot Gotland måste tas på allvar

Lars Thomsson och Centerpartiet kräver svar från Ygeman varför han inte agerar när våra viktiga samhällsfunktioner är under attack. IT attackerna mot Region Gotland är synnerligen allvarliga och på längre sikt påverkar de hela Gotlands utveckling negativt.

IT-attacker mot sjukhus har de senaste månaderna stäng ned många sjukhus i USA, Tyskland och flera andra länder. Det har rent av kostat liv. Därför är det nu hög tid att staten tar ett samlat grepp för att stärka säkerheten och motståndskraften i våra samhällskritiska digitala system.

Dessa överbelastningsattacker som nu drabbar Gotland är inget nytt. Det var samma som slog ut BankID förre veckan. Det kostar bara några hundralappar att beställa sådana attacker på nätet. Ändå har regeringen och ansvariga myndigheter inte givit tydliga rekommendationer till Sveriges myndigheter, kommuner och regioner. Det gör inte bara Gotland, utan hela Sverige sårbart!

Sverige behöver en IT-haverikommission som kan utreda attacker som de vi nu ser riktas mot region Gotland. Syftet är att ge rekommendationer till alla andra kritiska system i landet om hur de behöver agera för att undvika liknande situationer.

Hade regeringen lyssnat på oss tidigare hade inte attacken mot Region Gotland lyckats.

Ingen vet med säkerhet syftet med dessa överbelastningsattacker, av vem de utförs eller vem som har beställt dem. Det finns dock en koppling i att attackerna riktas mot totalförsvarsområdet.

Dessa veckolånga angrepp mot Region Gotlands IT-system måste bli en väckarklocka för hela samhället. Det är troligt att de är beställda av främmande makt och utförs som en stresstest mot Sveriges och Gotlands totalförsvar.

Sannolikheten för att liknande problem kommer att radikalt öka i omfattning framöver bedömer vi som stora eftersom hela samhället blir allt mera beroende av digitala system. Detta är en billig och effektiv metod som en del av den hybridkrigsföring som pågår idag.

Centerpartiet har drivit kravet på en IT-haverikommission i flera år. Vi kommer fortsätta driva på regeringen för att säkra våra samhällskritiska system.

Vi kräver svar från statsrådet Ygeman som har ansvaret för samhällets digitalisering – varför agerar han inte på dessa uppenbara brister i samhällets beredskap?

Niels Paarup-Petersen (C) talesperson digitala frågor

Lars Thomsson (C) riksdagsledamot för Gotland, ledamot av Försvarsutskottet