Därför behöver vi förändra

Vi vill alla ha bästa möjliga kvalitet i regionens måltider men vi behöver också göra förändringar. Fredrik Gradelius förklarar bakomliggande orsakar till varför regionens måltidsverksamhet behöver utredas.

När jag läser och hör argument runt de förslag som nu finns i utredningen om regionens måltidsverksamhet, så får jag nästan uppfattningen att många tror det är kall mat som ska serveras. Så är det naturligtvis inte. Jag läser kommentarer som ”stackars barn är dom inte värda bättre än att äta kyld mat som är smaklöst eländigt sladdrigt?”, ”maten ska på plats och serveras varm och nylagad i varje skola, boende och ålderdomshem” och ”att leva på uppvärmd mat skall inte vara regionens policy!”. (saxat ifrån kommentarsfältet i P4 Gotlands facebooksida)

Måltiderna som Region Gotland levererar ska vara bra - det tror jag alla är överens om.

Vi ska också ha bra och närproducerade råvaror - det tror jag också att alla är överens om.

Att vi ska ha en bra arbetsmiljö för de som är anställda inom regionen - det hoppas jag att alla är överens om.

Utifrån det så har vi startat en utredning som med fackkunskap analyserat hur vi gör idag, vilka förutsättningar vi har. Utredningen skulle komma med förslag på hur man kan förbättra och effektivisera måltidsprocessen.

Vi har fått flera konstruktiva förslag på hur detta ska kunna gå till, några som ligger närmare i tid att göra än andra. Ett exempel på konkret åtgärd är att öka kunddialogen med de som faktiskt äter maten, för att på det sättet få konstruktiv dialog om vad som är bra och vad som är sämre. Ett annat exempel är att tydliggöra processen, ansvar och roller i överlämningen till personal i mottagande förvaltningar så som förskolan eller äldreboendet.

Demografin, alltså den framtidsutsikt på hur många personer som är i arbetsför ålder, hur många som går i pension, hur många som förmodas gå i skolan, bo på äldreboende, och så vidare. På Gotland förväntas vi ha större andel som går i pension jämfört med hur många som kommer in i arbete de närmaste åren.

Då kan man ju fråga sig: ”jaha vad spelar det för roll, vi pratar ju mat och måltider?” - men ja, det är detta som spelar roll. Vi kan inte göra som vi alltid har gjort för att vi kommer att vara färre som ska göra mer och då behöver vi ha möjlighet att skaffa förutsättningar för att ändå göra det bästa möjliga.

Värt att komma ihåg är ju också att vi ska ha bra arbetsmiljö för våra anställda, det är viktigt i en helhet och förändringar kan betyda förbättringar, ökad hållbarhet och mer valfrihet.

Fredrik Gradelius (C)