"Dags att påverka för ett bättre samhälle"

Tillgången till bostäder är en helt avgörande fråga för unga gotlänningar. Att det därtill finns möjligheter att bo och leva över hela ön, inklusive tillgång till skolor och samhällsservice. Det menar CUF-Gotlands nye ordförande Hilda de Boer.

- Många unga vill stanna på ön, men vad ska de göra när det tar över tio år för att få lägenhet i bostadskön? Det har tyvärr inte byggts tillräckligt med hyreslägenheter under åren som gått, säger hon.

En annan fråga som engagerar och påverkar många av dagens unga är den ökande psykiska ohälsan. Enligt Hilda är det tydligt att det blivit fler unga som av olika anledningar mår dåligt på grund av Corona-pandemin. Hon tror det är extra viktigt att nu stödja de som halkat efter i skolan, i och med distansstudier. Om inte de får tillräckligt med stöd, som extra undervisning, kommer det få tråkiga konsekvenser framöver.

- Jag tror att unga människor generellt påverkas mycket mer negativt av krisen. När man är äldre har många sin bostad, sitt jobb, egen familj - vilket är lika med trygghet. Unga människor har inget av detta utan framtiden är helt och hållet osäker, säger hon.

Hilda är en ung kvinna med starkt engagemang i samhälls- och rättvisefrågor. Trots att hon bara är 19 år gammal har hon redan varit politiskt aktiv i många år och var med och startade upp CUF-Gotland för 4 år sedan. Hilda har alltid haft mycket åsikter och när hon såg hur Sverigedemokraterna växte sig allt större tyckte hon att det var dags att vara med och påverka för ett bättre samhälle.


Varför blev det Centerpartiet för dig?

- Jag valde mellan centern och två andra partier och till slut bestämde jag mig bara. Tror det avgörande var centerns syn på det öppna samhället och människors rätt till valfrihet som avgjorde.

Hilda tycker det är viktigt att makten och politiken ska vara nära medborgarna och att alla som vill ska kunna vara med och påverka sin närmiljö. Även där låg Centerpartiets syn på närodlad politik nära till hands.


Vilka tips har du till unga gotlänningar som har åsikter, men inte riktigt vågar gå med i politiska partier?

- Först och främst att man inte måste bli aktiv med en gång, utan kan gå med som stödmedlem. Det är det bästa sättet att få information om vad partiet gör och att på så vis lära sig mer.


Om du var en erfaren inflytelserik politiker idag – vad skulle du förändra?

- Oj det är så mycket! Men om vi pratar regionalt skulle jag främst arbeta för att fler hyresrätter byggs så att fler unga gotlänningar kan bo kvar. Vi behöver också bästa möjliga kommunikationer till och från ön för de som behöver pendla i jobbet och för de som vill besöka vår ö.


Fakta

Namn: Hilda de Boer

Ålder: 19 år

Bor: Visby. Östergarn på sommaren och annan ledig tid.

Jobb: Två jobb! Hos Kronofogdemyndigheten och som personlig assistent.

Politik: Ordförande för CUF-Gotland

Fritiden: Gillar att resa.

Drömmer om: Att bli diplomat. Även utrikeskorrespondent eller något annat inom journalistik.