En bro till Fårö

Frågan om en bro till Fårö har debatterats i över hundra år och det finns lika många argument för som emot. De som är motståndare är ofta sommarboenden som uppskattar den lugna avskildheten.

Vi i Centerkvinnorna på Fårö tillhör de som är förespråkare för en bro eftersom vi vill ha ett levande Fårö året runt. Under Centerpartiets distriktsstämma den 27 mars valde stämman att bifalla vår motion ”En bro till Fårö” för att aktivt arbeta för att det ska bli verklighet.

Vi som är bofasta året runt på Fårö ska ha samma möjligheter för utveckling och samma tillgång till service som finns på övriga Gotland. Senast 1999 röstade många bofasta mot en bro eftersom de trodde att samhällsservicen skulle bestå. Men nu är all service borta – förutom en ICA-butik och en privat kooperativ förskola. All annan samhällsservice finns på andra sidan.

Vår utsatthet visade sig tydligt i samband med stormen Alfrida, nyåret 2019, då färjeturerna ställdes in under tolv timmar i sträck. Dåligt väder har de senaste åren även gjort att färjan inte gått alla turer vintertid. Den förlängda säsongen som gäller på Fårö sen många år tillbaka har tyvärr inte nått fram till färjerederiet. Långa köer bildas försommar- och sensommarsäsong. En väldigt infekterad punkt är förturen som skapar irritationer mellan Fåröbor, sommarboenden och däremellan turisterna.

Fastighetsvärdet på Fårö kan komma att sjunka om det byggs en bro säger många. Men detta skulle även kunna underlätta för människor att bosätta sig på Fårö, vilket i dag är en omöjlighet rent ekonomiskt för de flesta, med tanke på de höga huspriserna. På många andra platser på Gotland kan man se en inflyttning av återvändande gotlänningar som bott på fastlandet. Återvändare bildar familj eller kommer med barn och ungdomar som behöver skola och tillgång till nödvändig service. Vi anser att attraktionskraften med Fårö kan få komma från åretruntboende - inte bara sommarboende. Det skapar en mer hållbar struktur både ekonomiskt och samhällsutvecklande.

Detta är inte bara en lokal fråga! Vi är del av ett trafiknät och staten har ansvar för infrastrukturen i hela landet. Ansvaret upphör inte bara för att vi befinner oss i en ände av trafiknätet. Vi vill inte längre vara åtskilda. Vi vill vara en del av den infrastruktur som övriga ön har tillgång till. Själva yrkandet i vår motion som stämman bifallit lyder ”Att Trafikverket och Region Gotland åter aktualiserar ett brobygge till Fårö”.

Framåt för utveckling! Hela Gotland ska leva.

Centerkvinnorna på Fårö


Foto: Guillaume Baviere