Om förändringarna inom biblioteken

När jag läser insändare och även ledarsidor om det som nu sker inom biblioteken så blir jag både bekymrad och ledsen. Bekymrad för att målet inte är tydligt nog och ledsen för att medarbetare känner sig så som de beskriver. Fredrik Gradelius, ordförande kultur- och fritidsberedningen, kommenterar förändringarna inom biblioteken.

Det är viktigt att man får uttrycka sin oro och jag kan förstå att man blir orolig av den förändring
som biblioteken nu gör, respektive precis har gjort. Det är många saker som förändras inom en kort period, även om de varit planerade under längre tid, vilket också gör att man ytterligare känner oro. I
denna process är givetvis fackförbunden med och samverkar, där medarbetarna har
representanter som är med i samverkansmöten.

Jag förstår att när man som anställd får mindre möjlighet till självbestämmande och behöver vara
med i laget för biblioteken på Gotland, så känner man en sorg över vad man går miste om. Dessa
förändringar som nu görs är något som det funnits behov av under lång tid och när jag pratar med
medarbetare så får jag den bilden bekräftad.

Politiken har den senaste 5-årsperioden tagit flera beslut som påverkar biblioteken. Vi har
beslutat om besparingsbeting (2016 och 2020), vi har antagit en Biblioteksplan (2019), vi har
beslutat om prioriteringsordning för målgrupper (2020) och vi har tagit beslut om investering i
mindre biblioteksbussar (2021).De förändringar som görs är i linje med dessa beslut. Syftet med
förändringarna är bland annat att biblioteken skall nå fler och ge mer likvärdig service oavsett vart
på ön man bor, vilket innebär att den otroliga kraft och kompetens som finns hos medarbetarna
behöver nå medborgare över hela ön. Detta är ett av de viktiga ställningstaganden i
biblioteksplanen.

Vi behöver se på uppdraget och vad biblioteken kan vara framåt, det är mycket väl beskrivet i den
gällande biblioteksplanen. Utöver det finns ett initiativ att använda biblioteken som servicepunkter, det vill säga ett sätt att kunna tillgängliggöra Region Gotlands tjänster genom biblioteken.
Som exempel att med hjälp av våra kompetenta bibliotekarier få hjälp att nå tjänstepersoner på Region Gotland eller kanske boka tid med bygglovshandläggare på biblioteket istället för att behöva bege sig till Visby för detta.

Jag står bakom denna förflyttning som görs och förändring av bibliotekens sätt att arbeta. Jag
tycker det finns bra potential med biblioteken exempelvis som service-punkter.


Fredrik Gradelius (C)
Ordförande Kultur och fritidsberedningen.