Ändrat strandskydd gynnar Gotland

Centerpartiet välkomnar strandskyddsutredningens förslag om ändringar i strandskyddslagstiftningen. Genom att reformera strandskyddet kan vi göra det enklare att bo och leva över hela landet och i vårt fall på den gotländska landsbygden.

Vi behöver underlätta för bostadsbyggande över hela Gotland samtidigt som vi ska värna om att de gotländska stränderna är tillgängliga för alla.

Strandskyddet påverkar betydligt mer och större områden än vad namnet antyder. Nuvarande lagstiftning hindrar byggande i närheten av bland annat dammar, kanaler, små och stora träsk – till och med diken! Och allt detta har vi som bekant gott om över hela ön. Därför hämmar strandskyddet utveckling av stora delar av vårt Gotland.

En reform av strandskyddet är även nödvändig för det lokala och kommunala inflytandet för att byggande och utveckling ska kunna anpassas efter våra lokala behov – och inte styras med en lagstiftning på riksnivå. Makten över strandskyddet ska ligga närmare de människor som påverkas och vill vara med och utveckla sin bygd. Självklart ska vi verka för att känsliga naturvärden och vår unika kulturbygd bevaras. Den Gotländska kuststräckan måste även i framtiden vara tillgänglig för alla.

Vi behöver nytänkande och mod att förändra för att fortsätta utveckla vårt samhälle och möjligheterna att bo och leva på landsbygden. Vi behöver fler redskap för mer bostadsbyggande och därför är en ändring i strandskyddet välbehövligt.

Johan Malmros, distriktsordförande, Centerpartiet på Gotland.