Gotlands behov i första hand

Eva Nypelius reflekterar över Gotlandstrafikens framtid och om den moderna kyrkans roll i samhället.

På söndag är det val! Jag kommer att kryssa kandidater på Centerpartiets listor i kyrkovalet. För mig är kyrkan en plats som finns där för oss alla i olika skeden i livet. En nära och öppen folkkyrka där alla oavsett bakgrund är välkomna. Med verksamhet som tar tillvara traditioner samtidigt som man engagerar barn, unga och människor i alla åldrar. En plats där allas lika värde är bärande värderingar. Kyrkan har också en viktig roll i den gröna energiomställningen och är en stor fastighetsägare där jag ser att de kan vara än mer aktiva i att bidra till bostadsbyggande genom exploatering av kyrkans mark. För mig är det också helt naturligt att Centerpartiet ställer upp i valet eftersom jag anser att de värderingar som medlemmar i Centerpartiet står för är oerhört viktiga också för en öppen och medmänsklig kyrka. Använd din rösträtt på söndag!

Gotland har haft en fantastisk sommar med många besökare som bidrar till jobb och sysselsättning samt att vi kan ha en bra service över hela Gotland, året runt. Besöksnäringen behövde verkligen detta lyft som sommaren inneburit samtidigt som det givetvis innebär påfrestningar och ibland irritation med många personer på samma plats och slitage på vägar och naturområden. Vi kommer nu att göra en grundlig utvärdering av sommaren och se över vad som kan göras bättre för att klara av att fördubbla befolkningen under sommarveckorna på ett bra, tryggt och för alla trevligt sätt.

Idag lämnar Trafikverket sitt uppdrag till regeringen om att analysera alternativa modeller för Gotlandstrafiken. Vi har inom Trafikrådet på Gotland tagit fram de Gotländska ståndpunkterna om hur vi ser behovet av trafik framöver. Dagens trafik med snabba fartyg har helt klart bidragit till den positiva utveckling som vi idag ser på Gotland. Det är viktigt att det är Gotlands behov som måste styra kommande upphandling och därför ställer vi krav på snabba, täta, hållbara och säkra färjeöverfarter till konkurrenskraftiga priser för alla som bor och verkar på Gotland och utifrån näringslivets behov. Havet är vår landsväg.

Det får inte vara så att vart 10:e år ifrågasätts tillgänglighet och standard på vår landsväg! Även Gotland måste få del att de stora infrastruktursatsningar som staten gör på snabbtåg och vägnät i övriga landet för att förenkla resande och transporter. Gotland är av regeringen utsedd till energipilot för att gå före i energiomställningen. Då måste regeringen också visa krafttag för att bidra till verklig omställning och ställa krav på teknikutveckling och fossilfri Gotlandstrafik för att vi skall nå klimatmålen. Långsamma färjor ger oss inte fossilfria transporter, utan nu har staten ett gyllene tillfälle att visa att man menar allvar och bidra till att Gotland skall gå före i energiomställningen.

Jag känner en oro för att det inte är Gotlands behov av utveckling som styrt Trafikverkets utredning, utan snarare statens ekonomi. Gotlands möjligheter att bidra till tillväxt, utveckling och grön omställning bygger på att vi har fortsatt snabba, säkra, hållbara och tillgängliga överfarter – året runt.

Eva Nypelius (C)