Gotländsk sjukvård i topp

Den gotländska hälso- och sjukvårdens hantering av pandemin är bäst i Sverige. Det visar Hälso- och sjukvårdsbarometern för 2021, där närmare 1 000 gotlänningar varit med och besvarat. Positiva nyheter tycker Bibbi Olsson och Eva Nypelius.

Att gotlänningarna ger så höga betyg till sjukvården i just frågan om pandemin visar på en mycket stark insats av medarbetarna i vården samt förstås fantastisk förmåga att ställa om och organisera.

Även vårdguiden 1177 får klart högst betyg på Gotland. Både för telefontjänsten - och för webbtjänsten. Vilket betyder högsta betyg i två olika mätningar. Detta är extra roligt eftersom vi under förra året tog hem 1177 i egen drift inom regionen.

Förtroendet för Visby lasarett ligger också i toppen. 83,5 procent av de som svarat har stort, eller mycket stort, förtroende för lasarettet. Endast Region Kalmar och Region Halland får marginellt högre resultat. När det gäller förtroende för vårdcentralerna ligger Gotland ”bara” på femte plats av 21 regioner. Det är förstås bra, och kan bli ännu bättre genom det pågående arbetet med god och nära vård samt den nya trygghetspunkten i Klintehamn som ska vara klar i år.

Som helhetsbetyg för hälso- och sjukvården hamnar Gotland på fjärde plats med bara regionerna Halland, Jönköping och Kalmar med högre resultat. Med tanke på vårt ö-läge och förhållandevis begränsande resurser jämfört med större regioner så går det inte att tycka annat än att det är ett bra resultat.

Vi tycker att de många positiva resultaten från undersökningen är glädjande och ytterligare ett exempel på att gotlänningarna har en bra hälso- och sjukvård – med fantastiska medarbetare. Detta är vårt att påminna oss om, och att värna om framåt.

Bibbi Olsson (C) Vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden
Eva Nypelius (C) Ordförande regionstyrelsen