Bra beslut för hela Gotland

Det har tagits flera bra beslut för att möjliggöra mer utveckling och tillväxt på landsbygden och i våra serviceorter. Det är något som Centerpartiet arbetar för och vill ha mer av, för att hela Gotland ska leva.

Regionen satsar extra medel på landsbygdsutveckling i Roma, på Fårö och Östergarnslandet samt platsutveckling i våra serviceorter över hela ön. Sedan pandemins utbrott har vi i Centerpartiet medverkat till beslut för att Region Gotland kunnat genomföra flera olika stödpaket till samhälle, näringsliv – för jobbens skull, kultur och fritid med mera.
Ytterligare ett beslut togs i regionfullmäktige i december 2021 där närmare 7 miljoner fördelades till landsbygdsutveckling.

Syftet med dessa medel är att stärka möjligheterna för utveckling och tillväxt och skapa fler möjligheter för bostadsbyggande på landsbygden. Dessutom ligger dessa satsningar helt i linje med vår regionala utvecklingsstrategi.

För att nämna några konkreta exempel riktas 1 miljon kronor till Roma kungsgårds intresseförening för att stärka platsutveckling i Roma och stärka samverkan mellan Sockerbruksområdet, Gotland Grönt Centrum och flera andra starka områden i Roma.
Fårös bygderåd får lika mycket som Roma för att i samverkan med övriga aktörer på Fårö genomföra en säkrare cykelväg mellan Ekeviken och Sudersand, utveckla mycket nödvändiga husbilsparkeringar, med mera.

Vi i Centerpartiet är drivande i frågan om att utveckla öns nätverk av stigar och gamla banvallen för gång- och cykelvägar. Därför tycker jag att det är lite extra positivt att föreningen Banvallen får medel för att utveckla vandringsled/cykelled på Storsudret. Att genomföra utbyggnad av cykelvägar över hela ön uppmuntrar till motion och rörelse, stimulerar folkhälsan och bidrar även till besöksnäringen över hela Gotland. Även Östkustleden på Östergarnslandet kommer få medel för ökad utveckling.

Utöver ovan nämnda exempel ska även satsningar göras på platsutveckling i Hemse, Fårösund, Slite och Klintehamn.

Sammantaget tycker jag att detta är mycket bra beslut och användning av medel så vi kan möjliggöra tillväxt över hela Gotland. Hela Gotland ska leva.

Fredrik Gradelius (C)