En budget för långsiktigt ansvar

Med Alliansens budget för 2023 fortsätter satsningar och investeringar på välfärdens kärna samtidigt som vi säkrar en ekonomisk buffert, som är viktigt i dagens osäkra världsläge. Från vänster: Andreas Unger (M), Eva Nypelius (C), Sara Lidqvist (KD), Claes Nysell (L)


Det går bra för Gotland. Vi har en positiv befolkningstillväxt vilket bidrar till ökade skatteintäkter. Det blir pengar vi kan avsätta till välfärdens kärna – vård, skola och omsorg – samtidigt som det skapar utrymme för nödvändiga investeringar över hela ön. Årets prognos för Region Gotland uppgår till 226 miljoner kronor, en positiv budgetavvikelse motsvarande 104 miljoner kronor.

Närmare 90 procent av gotlänningarnas skattepengar går till välfärden – vård, skola och omsorg, och med Alliansens budgetförslag är det fortsatt fokus på god kvalitet i den gotländska välfärden.
I vårt förslag för 2023 utökar vi budgeten med 52 miljoner kronor för sjukvården, 31 miljoner till äldreomsorgen, 36 miljoner till skolan och därtill 5 miljoner till LSS-verksamhet.
Utöver detta kompenseras verksamheterna för löneutveckling, ökade kostnader och vi fortsätter det viktiga arbetet med verksamhetsutveckling, effektivisering i verksamheterna och kompetensutveckling för medarbetarna.

Gotland har idag utmaningar och växtvärk, behov av rekrytering av kompetens till många verksamheter och behov av fler bostäder. Det behövs stora investeringar för ökad hållbarhet och i vår investeringsbudget, som motsvarar nära 1,4 miljarder kronor för åren 2023-2024, har vi skapat utrymme för flera nödvändiga satsningar i välfärden.
Däribland två nya äldreboenden, investeringar i skolor och sjukvårdslokaler samt nytt badhus, två nya idrottshallar och mycket annat för att främja utveckling och folkhälsa.

Sammanlagt tillför vi regionens verksamheter 298 miljoner kronor i budget för 2023. En stor del av dessa pengar går till löner, satsningar för att klara kompetensförsörjning och jämställda löner. Medarbetarna är vår viktigaste resurs, för att klara god kvalitet i våra verksamheter och välfärdens kärna.
Samtidigt säkrar vi en ekonomisk buffert för oväntade utgifter – som vi anser är viktigt inte minst med det osäkra världsläget och hur detta påverkar Gotland och Sverige ekonomiskt.

Med Alliansens budgetförslag tar vi ansvar för Gotland idag och framåt.

Eva Nypelius (C)
Andreas Unger (M)
Claes Nysell (L)
Sara Lidqvist (KD)