Hållbar politik för utmaningar framåt

Idag, den 20 juni, är det sista regionfullmäktige innan valet. Det är en omfattande ärendelista med 55 punkter. Det är många ekonomiärenden med frågan om nästa års budget som den största. I arbetet inför nästa år känns det bra att nuvarande ekonomi är stabil och god. Det känns bra när vi ser den kraftigaste inflationen på 30 år. Med nuvarande goda marginal så slipper vi förödande diskussioner om panikbesparingar. Nu kan verksamheterna fortsätta planenligt och vi har utrymme för de prisökningar vi ser inom till exempel livsmedel och bränsle.

Om vi ser till budgetförslagen så skiljer sig Alliansens och Socialdemokraternas förslag med drygt 20 miljoner på en budget på över 6 100 miljoner, alltså drygt 3 promille. I debatten kommer det antagligen låta som det är de här sista miljonerna som kommer att ha helt avgörande betydelse. För mig är det hur vi använder de totala drygt 6 miljarderna viktigast för Gotlands bästa.

Det går bra för Gotland nu vilket ger tillväxtutmaningar. Gotland är det län efter Uppsala som hade högst relativ befolkningsökning förra året på 1,5 procent. Befolkningsökningen gör att det är mer barn i skolan än enligt prognoserna. Därför så är det ett ärende under fullmäktige om budgetutökning till skolan på 8,6 miljoner kronor. Tack vare god ekonomi och buffert så har vi möjligheter att kompensera för förändringar.

Vi i Alliansen har inom BUNs område kunnat öka rambudgeten med mer än 155 miljoner kronor under innevarande mandatperiod. Det motsvarar en ökning med 13 procent samtidigt som barnantalet ökat med 2 procent. Föregående mandatperiod ökade rambudgeten med 3 procent samtidigt som barnantalet ökade med 7 procent. Tyvärr så lider vi ännu av sviterna från de neddragningar och förändringar som gjordes då.

Gotland har en arbetsmarknad som har stort behov av arbetskraft. Välfärdsyrkena har ett skriande behov men även handel och besöksnäring har arbetskraftsbrist. I hela landet kommer det vara tufft få tag på arbetskraft då vi blir allt färre i arbetsför ålder som ska vårda, utbilda och försörja en större andel av befolkningen.

För oss i Centerpartiet är självklart att välkomna och ta till vara på de nya svenskarnas kompetenser. De kommer vara en viktig del framöver för upprätthålla en välfärd vi är vana vid. Som centerpartist har jag därför mycket svårt för de högernationalistiska och antiliberala tongångarna som finns. Jag blir besviken och orolig för den högersväng som borgerliga partier tar på riksplanet.

På riksplanet verkar det vara viktigare för partier att blockera och förhindra än att genomföra sin egen politik. Hur kan det kännas värdigt att ha återkommande misstroendeomröstningar för skapa kaos? För mig känns det som en tävling om vem som kan kasta mest sand i sandlådan. Sällan konstruktiv och absolut inte vuxet.

Stefan Nypelius, Regionråd (C)