Rättvisa förutsättningar för Gotland

Eva Nypelius skriver om viktiga ideologiska skillnader mellan partierna som avgör hur Gotland ska styras framöver, samt om hur avgörande det är att Gotland har bra kommunikationer och transporter till och från fastlandet.

Vi i Centerpartiet på Gotland har presenterat våra valfrågor och i helgen fastställdes Centerpartiets valmanifest. Många tycker det är svårt att skilja på partierna i lokalpolitiken, och visst i många sakfrågor vill vi samma sak men vägen att nå dit kan vara väldigt olika. De värderingar som ett parti står för är i grunden avgörande.
Allas lika rätt och värde, frihet under ansvar, att man tror på att den enskilde och kan ta de bästa besluten för sig själv och sin familj samtidigt som vi har en offentligt finansierade välfärd, tänker klimatsmart och hushållar med våra gemensamma resurser och skattemedel.
Tron på att alla kan få ett jobb och bidra utifrån sina egna förutsättningar före bidrag, valfrihet för medarbetare och brukare, stärkt äganderätt och minskat regelkrångel, att det skall bli billigare och enklare för småföretagen att anställa, att hela landet skall leva, att stå upp för rättsstatens principer och försvara den liberala demokratin.
Att ha en framtidstro där vi ser möjligheter före hinder för ett ännu bättre Gotland och Sverige.

Det här är värderingar som är grunden för Centerpartiets politik för ett grönt och tryggt Gotland, tillgänglig välfärd och service över hela ön och med valfrihet i ett jämställt samhälle där vi går före i klimat- och energipolitiken.

Årets val är viktigt för vilket samhälle vi vill ha framåt, vilka värderingar som skall få styra. Samtidigt är tonläget idag i politiken ofta väldigt högt. Det som kanske ändå känns mest olustigt är att många ledande partiföreträdare talar mycket om vad de ogillar hos andra partier men ofta ”glömmer” berätta vad de själva vill framåt och vilka värderingar som kommer att styra deras beslut.

Likvärdiga förutsättningar för hela landet är viktigt. För oss gotlänningar har kommunikationerna till och från ön direkt påverkan på Gotlands utveckling. Ny statlig färjeupphandling sker nästa år och jag är både stolt och glad över att vi inför det har en bred enighet mellan näringslivets företrädare, föreningar, organisationer och de politiska partierna om de Gotländska ståndpunkterna. Snabba, tillgängliga, klimatsmarta och prisvärda transporter som utgår från Gotlands behov. Vart tionde år sker upphandling och då ifrågasätts också kostnader och standard därför är det så starkt att Gotland står eniga om våra krav.

Men oron gnager i mig då jag hör Meit Fohlin (S) i olika sammanhang tala för att också ha långsam trafik. I statliga upphandlingar måste kraven vara tydliga. I hela landet satsas på infrastruktur som ska minska res- och transporttider och det måste också gälla för Gotland. Nu är det upp till staten och samtliga politiska partierna att ta ansvar för att inga försämringar sker och att krav på teknikutveckling och innovation sker i upphandlingen som leder till energieffektiva fartyg och klimatsmart bränsle.
Allt för Gotlands bästa och för att Gotland och det gotländska näringslivet ska komma närmare fastlandet.

Eva Nypelius (C)