Osäkert vad S och M vill med Gotland

Alla som undrar över hur Gotland ska styras och vad nya styret med Socialdemokraterna och Moderaterna kommer att prioritera blev inte mycket klokare efter att ha läst deras gemensamma avsiktsförklaring.

Innehållet är allmänt hållet som nog de flesta partier kan skriva under på, och det mesta är redan är beslutat i strategier och program för Region Gotland.

Konkreta satsningar och inriktningar lyser med sin frånvaro. Bra att det nya styret vill hålla i och fortsätta med det utvecklingsarbete som Centerpartiet och Alliansen lagt grunden till. Med tanke på att S och M har olika syn på budget och skatter blir frågan hur de lyckas hålla i den starka ekonomi som Region Gotland idag har. Vi kan bara hoppas att de kommer att lyckas med detta, för Gotlands och gotlänningarnas skull.

Lantbruk och livsmedelsproduktion, turism och besöksnäringen, totalförsvar och beredskap. Det är områden som helt saknas i S och M:s avsiktsförklaring. I och med att båda partierna är väl insatta i att vi befinner oss i en lågkonjunktur och ekonomisk kris som inte minst med tanke på att omvärldsläget kan bli betydligt värre, hade man förväntat sig det.

Lantbruksnäringen och besöksnäringen är två av Gotlands största och viktigaste näringar, så visst är det intressant hur det nya styret kommer att hantera dessa näringars utmaningar, eventuellt vikande skatteintäkter samt något konkret för att bemöta stigande kostnader inom bland annat bygg- och transportbranschen.

Ökad psykisk ohälsa bland barn och ungdomar, mäns våld mot kvinnor och arbete för ökad jämställdhet är några av vår tids stora samhällsproblem och utmaningar, som vi hade förväntat oss funnits med i nya styrets avsiktsförklaring.

Nej, vi förväntar oss inte att S och M ska ha svar på alla stora frågor och hur man ska bemöta alla kommande utmaningar. Men det är ändå anmärkningsvärt att inget av ovanstående över huvud taget nämns. Kanske är det medvetet, för att lämna så mycket som möjligt utanför och istället upprepa allmänna punkter om sånt som alla vill. Kanske var denna allmänt vedertagna avsiktsförklaring ett sätt för att undvika de stora ideologiska skillnaderna, synen på privatisering och mycket annat.

Vi i Centerpartiet kommer ha fortsatt fokus på tillväxt i våra basnäringar, för jobbens skull, arbeta för en livskraftig landsbygd, hållbar och nära livsmedelsproduktion – för Gotlands bästa.

Eva Nypelius (C)
Johan Malmros (C)