Krönika från Gotlänningens ledarsida

Generellt är gotlänningen nöjdare än svensken

Årsresultatet för Region Gotland är nu presenterat, och det visar på ett plus på 237 miljoner kronor. Ett av de viktigaste målen under förra mandatperioden var att bygga en robust ekonomi. Det har vi lyckats med, och det kommer vi att ha nytta av de kommande åren, då allt tyder på att det kommer att blåsa snåla ekonomiska vindar framöver. Huvudsyftet med en robust ekonomi är ju att kunna hantera både goda tider och dåliga tider utan att behöva göra drastiska nedskärningar i välfärden när konjunkturen vänder nedåt.

Ett annat resultat som är nog så viktigt är hur medborgare på Gotland trivs och vad de tycker om Region Gotlands olika verksamheter. Nyligen presenterade Statistikmyndigheten SCB den medborgarundersökning som görs varannat år, och för mig som politiker är det väldigt nyttig läsning.

Generellt är gotlänningarna nöjdare än svensken generellt med sin hemort, och med den kommunala service som ges. 96 procent tycker att Gotland är bra eller mycket bra att leva på, och 79 procent tycker att Region Gotland sköter sina verksamheter på ett bra sätt.

Några områden sticker dock ut negativt. Äldreomsorgen får dåliga betyg liksom kollektivtrafiken. Resultaten för äldreomsorgen avviker från den bild de som finns nära den har. Både anhöriga, de som bor på särskilda boenden och de som får hemtjänst ger omsorgen väldigt goda betyg.

Kan den allmänna bilden av den vara ett resultat av Socialdemokraternas hårda arbete med att måla upp en äldreomsorg i förfall under valkampanjen, i kombination med att Attendo på Terra Nova inte fått ordning på sin verksamhet, eller ligger det mer bakom?

Ett annat område som är värt att uppmärksamma är synen på korruption. Ungefär hälften av de som svarat på enkäten anser att det förekommer korruption inom regionens verksamheter. Definitionen av korruption är att utnyttja sin ställning för att ta emot otillbörlig fördel för egen eller annans vinning. Min bild är att Region Gotland har små problem med korruptivt beteende eller korruption, men bara det faktum att förtroendet är så lågt inom detta område är illa.

Den nyligen inrättade visselblåsarfunktionen är ett sätt att stävja korruption, men med tanke på utfallet i enkäten behöver arbetet för att förebygga korruption trappas upp ytterligare. Det får inte råda något tvivel om att anställda av Region Gotland eller politiker i alla lägen agerar utifrån det allmänas bästa.

Johan Malmros (C)

Läs mer på Gotlänningens ledarsida