Trygghet

Vi vill:

  • Öka äldres och andra vårdtagares inflytande på sin omsorg genom större valfrihet och dialog
  • Införa försöksverksamhet för att göra kommunens service mer ambulerande och digitaliserad
  • Underlätta för polisväsende och näringsidkare att sätta upp kameror och säkerhetsövervakning

sol-has-bg sol-light-text

För oss i Centerpartiet...

...handlar tryggheten om något så fundamentalt som frihet. Friheten att kunna leva sitt liv fullt ut, obegränsat. Friheten att kunna fullfölja sina drömmar och mål. Oavsett var du bor, hur du ser ut eller vad du drömmer om så ska alla halmstadbor kunna känna trygghet i sin vardag.

Centerpartiet vill att hela Halmstads kommun är öppen, tillgänglig, trygg och välkomnande för alla. Vi vill låta integrationspolitiken präglas av medmänsklighet och humanism. I samhällsbyggnadsfrågor ska tillgänglighetsperspektivet ta stor plats och målet vara platser och byggnader tillgängliga för alla. Vi tycker att trygghetspolitiken ska vara närodlad och bedrivas med förnuft. Brottsförebyggande insatser ska leda till mätbart minskad brottslighet och ökad trygghet för alla.

Men för oss i Centerpartiet handlar trygghet inte bara om lag och ordning. Tillgängligheten till vård och omsorg är en av vår tids stora trygghetsutmaningar. Centerpartiet vill att vårdtagare såsom äldre ska känna sig trygga och sedda med vård och omsorg men även boende, livskvalité och aktiviteter är en förutsättning för tillit och närhet till vården. Mat som lagas på plats, kanske möjligheten till ett glas vin till middagen och en vård som utformas efter behov är för oss viktiga delar för trygghet och välbefinnande.

Tillgängligheten till kommunens omsorg och service måste också förbättras i hela kommunen – så att alla halmstadsbor får en nära vård. Här tror vi att det mobila och digitala har en viktig roll framöver.

Att känna trygghet när man går hem på kvällen, när man behöver vård eller skickar sina barn till skolan är för oss en förutsättning för ett fritt och inkluderande samhälle. Halmstad ska vara en kommun trygg för alla!

Anna Ginstmark
Ordförande för Centerpartiet i Halmstad  
Jenny Axelsson
Kommunråd, Halmstad Kommun   Ordförande för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott