Regeringen underblåser orättvisa pensioner

Äldre kvinna som tittar ut genom ett fönster

Svar till Socialdemokraterna Hans Hoff och Kerstin Zanders debattartikel i Hallands Nyheter 21/4:

Under Alliansregeringen sänktes skatten för pensionärer fem gånger. En pensionär med en årsinkomst på 200 000 kronor fick nästan en tusenlapp mer i månaden.

Den rödgröna regeringen tänker sänka skatten för pensionärer från 2018. Det är bra. Men samtidigt försämrar man för dem som skapar pengar till pensionerna.

Det är dagens arbetstagare som drar in pengar till de framtida pensionerna. Totalt sett höjer den rödgröna regeringen skatter på jobb och företagande med 33 miljarder. Det drabbar tillväxten – och i förlängningen pensionerna.

Det bästa vi politiker kan göra för Sveriges pensionärer är att föra en politik som skapar nya jobb och ekonomisk tillväxt. Då krävs fler och växande småföretag. 4 av 5 nya jobb skapas i småföretagen. Det är där de nya jobben kan växa fram. Det är där underlaget för högre pensioner kan skapas.

Det finns dessutom en stor orättvisa som regeringen underblåser. Kvinnor har lägre löner, sämre karriärutveckling, arbetar mer deltid, utför mer obetalt arbete i hemmet och är mer sjukskrivna. Allt detta ger lägre livsinkomst och lägre pension.

Ändå motarbetar regeringen kvinnors företagande, inte minst genom att kapa i RUT-avdraget. En bransch där både arbetstagare och företagare till stor del är kvinnor borde uppmuntras, inte bekämpas.

Samma sak med välfärdsföretagen, där andelen kvinnor som driver företag är dubbelt så hög som generellt i samhället. Regeringens svar på en sådan revolution för kvinnors företagande är att hota med vinstförbud. Det skulle innebära att många kvinnor tvingas bomma igen sina verksamheter.

Om regeringen inför ett vinstförbud i välfärden kommer dessutom pensionärernas valfrihet kraftigt begränsas. Många kommer tvingas flytta från sitt äldreboende när det inte längre kan drivas vidare.

I många S-styrda kommuner som inte infört LOV, lagen om valfrihet, saknar pensionärerna redan valfrihet. LOV är en stor valfrihetsrevolution inom välfärdssektorn och bör vara obligatorisk.

Centerpartiet kommer fortsätta underlätta för äldre. Vi vill utveckla LOV, återställa och utöka RUT, återinföra lägre arbetsgivaravgift för personer över 65.

Fler jobb, ekonomisk tillväxt och valfrihet. Så skapar vi ett bättre liv för våra pensionärer.

Solveig Zander, riksdagsledamot (C), Uppsala län, representant i pensionsgruppen sedan 2006

Henrik Oretorp, Ordförande Centerpartiet i Halland

Ann-Sophie Cordes, Ordförande Centerkvinnorna i Halland

Läs debattartikeln i Hallands Nyheter

Läs tidigare debattinlägg