Sjuksköterskor för Halland framåt

– Att medarbetarna får vara med och utveckla verksamheten är något jag tror på, det leder till ett engagemang för sitt arbete och sin arbetsplats, säger Agneta Åkerberg.

 

Den halländska hälso- och sjukvården står sig väl i jämförelse med övriga landet, faktum är att den länge tillhört den bästa. Men det innebär inte att den står utan utmaningar, en av dessa är att lyckas attrahera sjuksköterskor till yrket.

Denna utmaning gäller över hela landet, rubrikerna om brist på sjuksköterskor är tyvärr vanligt förekommande. Men nu tittar vi närmare på vad som görs i Halland.

Basår och personlig coach

– Vi har bland annat infört ett basår som erbjuds nyanställda sjuksköterskor. Dels får de en personlig coach och dels kan de gå bredvid en annan sjuksköterska, säger Agneta Åkerberg, femma på Centerpartiets regionlista.

Orsaken till basåret är att de som kommer ut från utbildningarna i dag inte har lika mycket praktik som tidigare. Då är det en trygghet att delvis se det första arbetsåret som en fortsatt utbildning. En annan morot är att kunna erbjuda sjuksköterskor möjlighet att använda en del av sin arbetstid för att vidareutbilda sig till specialsjuksköteskor.

Bra samarbete

När det gäller arbetsgivarfrågorna är det inga stora motsättningar mellan partierna i regionen. Här försöker man hitta lösningar gemensamt, ett samarbete som också fungerar väl tillsammans med Vårdförbundet.

En annan åtgärd som vidtagits för att lösa schemaläggningen under nätter är att nattsjuksköterskor får mer betalt, en lösning som setts nödvändig för att kompensera för de mindre attraktiva arbetspassen. Dessutom har man ändrat schemaläggningen så att sjuksköterskor på akuten jobbar fler timmar under sommaren och färre under resten av året. Detta är en bra lösning för att klara akutsjukvården samtidigt som personalen också ska ha semester.

En attraktivare arbetsgivare

Agneta Åkerberg menar att läget för Region Halland är bättre än det kanske låter i en del svarta rubriker. Hon anser att målsättningen med att få med personalen i utvecklingsarbetet också bidrar till att göra Region Halland till en attraktivare arbetsgivare:

– Att medarbetarna får vara med och utveckla verksamheten är något jag tror på, det leder till ett engagemang för sitt arbete och sin arbetsplats, avslutar hon.

-----------------------------------------------------------------------------

Nationellt sjuksköterskelyft

Centerpartiet har föreslagit ett nationellt sjuksköterskelyft där bland annat en satsning för 5 000 specialistsjuksköterskor. Om förslaget införs skulle 160-165 specialistsjuksköterskor i Halland kunna ta del av satsningen och därmed få 5 000 kronor mer per månad.

Satsningen är en del i arbetet för att öka tryggheten och skapa en närmare vård.

– För att fler ska välja vårdyrket och öka möjligheten att göra karriär för sjuksköterskor vill vi, precis som för lärarna, stötta de landsting och regioner som inrättar karriärtjänster för specialistsjuksköterskor, sa Centerpartiets partiledare Annie Lööf när förslaget presenterades.

Läs mer om sjuksköterskelyftet