Halland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Möt Agneta Åkerberg - ledamot i regionfullmäktige

Möt Agneta Åkerberg - ledamot i regionfullmäktige

- Jag arbetar för nära vård och grön utveckling! säger Agneta Åkerberg som är en av Centerpartiets åtta ledamöter i regionfullmäktige i Region Halland.

I mitt Halland …

  • är serviceanda en filosofi - med hög tillgänglighet och enkla regler
  • blomstrar de gröna näringarna för att samarbete mellan forskning och näring är en självklarhet
  • är det lätta att vara pendlare
  • finns nära vård
  • är föreningslivet närodlat och jämlikt
  • syns människan
  • är Regionen i framkant inom miljö och energi

Detta utgår jag ifrån när jag agerar i mitt politiska arbete. Utveckling och tillväxt ska ske på ett ”grönt” sätt med beaktande av miljö och numera behövs tyvärr allt mer hänsyn tas till äganderättsfrågor. Jag tror på människors vilja och förmåga att lösa sina vardagliga problem.

Berätta om dig själv

Med min bakgrund som uppväxt och början på yrkeslivet i Stockholm, studier i Uppsala och numera boende på gård i Boberg utanför Falkenberg, så förstår jag förutsättningarna för att jobba mot att skapa en modern landsbygd och gröna tätorter. Mitt brokiga yrkesliv bidrar starkt till den bredd av kompetens jag kan tillföra det politiska livet. En husdjursagronom, tillika lärare och certifierad styrelseledamot, som arbetar med företagande, ekonomi och projektledning för att bara nämna något, skapar ett brett kontaktnät.

Varför började du engagera dig politiskt och varför i Centerpartiet?

Centerpartist blev jag under kärnkraftsdebatten och medlem blev jag i Kungsholmscentern på 80 -talet. Uppdrag började jag med i den kommunala bolagsfären 1998 i Falkenberg följt av nämnd- och regionuppdrag. Kyrkopolitiken har också engagerat liksom de många föreningarna som jag är engagerad i. I dag är jag bland annat ledamot i Regionfullmäktige, ledamot driftsnämnden Hallands Sjukhus och nämndeman i hovrätten Västra Sverige.

En person – levande eller historisk – som du inspireras av?

Jag beundrar många som tagit plats och stått upp för vad de tror på. Men den jag vill vara mest lik är Pippi Långstrump, för hennes alltid nyfikna och vågade sätt. ”Det har jag aldrig prövat så det kan jag nog”.

Läs mer:

Sjuksköterskor för Halland framåt