#LandetLever - Lokal service viktigast när medlemmarna får bestämma

Lokal service är den absolut viktigaste frågan när Centerpartiet Hallands medlemmar får välja.

 

Lokal service, bostäder på orten samt miljö- och klimatfrågor är de viktigaste frågorna för att kunna leva, bo och verka på landsbygden. Det anser Centerpartiet Hallands medlemmar. Det framgår av en nyligen genomförd enkätundersökning.

Vilka är de tre viktigaste frågorna på landsbygden där du bor? Det var frågan som alla medlemmar i Centerpartiet, Centerkvinnorna, CUF och Centerstudenter fick i ett mejl. Gensvaret var över all förväntan. Nästan 200 svar kom in från undersökningen.

Ungefär hälften män och hälften kvinnor i alla åldrar har svarat. Hela Halland är representerat i undersökningen, från Hanhals i norr till Ysby i söder och från Steninge i väster till Unnaryd i öster.

Att landsbygden är en fråga som engagerar framgår också av att många har valt att göra egna kommentarer i anslutning till undersökningen.

Tack för ditt engagemang!

Läs mer:

Tillsammans ska vi göra ett bra lagarbete

Enkät: Vad tycker du är viktigast för en levande landsbygd

Så utvecklar vi landsbygden

Landsbygdsutvecklare Karin Erlandsson: Våga hitta nya metoder