Halland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Nya siffror: Viltolyckorna ökar i Halland!

Nya siffror: Viltolyckorna ökar i Halland!

- Vi måste ställa högre krav på trafiksäker planering i Halland, så att viltet hålls borta från vägarna. Nya siffror visar att viltkollisionerna i länet ökar. Det skriver sju företrädare för Centerpartiet i Halland i en debattartikel.

Vi måste ställa högre krav på trafiksäker planering i vårt län, så att viltet hålls borta från vägarna. Trafikverket måste ta större hänsyn till den allmänfara som de utgör på väg och järnväg. Framförallt ger vildsvinen kostsamma skador på fordon och utgör en olägenhet i Halländska villaträdgårdar. Centerpartiet kräver nu att staten tar ett samlat grepp på viltfrågorna, där man involverar regionerna och jägarna.

Viltskadorna ökar

Viltskadorna i landet har ökat 15 år i rad och under 2018 skedde 2 229 rapporterade viltkollisioner i Halland, jämfört med 1 718 under 2013. Centerpartiet har låtit Riksdagens utredningstjänst ta fram statistik som visar att 2019 sannolikt inte kommer vara ett undantag. Hela 13 av 1000 fordon i Halland krockande med vilt under 2018. Det finns mer än 1 procents risk att Du kör på ett vilt med ditt fordon under 2020 och risken har ökat sedan vår mätning startade.

Trafikverket har prioriterat Nollvisionen, som innebär att ingen ska skadas allvarligt, eller dödas i trafiken, till den grad att problemet med viltet på våra vägar inte fått tillräcklig uppmärksamhet. Det är inte acceptabelt att en bilist av hundra ska behöva räkna med att få sin bil reparerad för tiotusentals kronor, på grund av en kollision längs någon av våra inlandsvägar.

Kostar 3-4 miljarder per år

Enligt Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, kostar viltskador i trafik samhället 3–4 miljarder kronor årligen. En krock med vildsvin kostar i genomsnitt 40 000 kronor, med älg 30 000 och rådjur 15 000. En kostnad som alla försäkringstagare måste dela på med högre premier och självrisk i motorfordonsförsäkringen. Utöver det förekommer personskador med vård och sjukskrivningar som följd. Eftersök på skadade djur som minskar viltets lidande ska också räknas in.

Fördubbling

År 2003 rapporterades 33 000 olyckor i landet och under 2019 kommer det att vara cirka 65 000. En fördubbling som beror på att populationen av främst rådjur, dovhjort och vildsvin har ökat lavinartat i Sydsverige. Att begränsa viltolyckor handlar både om en bättre viltförvaltning och åtgärder längs våra vägar. Att enbart sänka den högsta tillåtna hastigheten är en passiv åtgärd och slår mot landsbygden.

Det saknas ett helhetsgrepp från myndigheterna som idag har ett delat, men illa koordinerat ansvar för säl, varg, vildsvin, skarv och andra djur som ska vara en del av vår fauna, men måste förvaltas omsorgsfullt.

Centerpartiet vill:

  • Förbättra viltförvaltningen. Prioritera vildsvinen som ökar och utöver viltolyckor, även orsakar stora skador på egendom.
  • Inrätta en ny myndighet som ska ta ett samlat grepp på skador som drabbar jord- och skogsbruk, samt trafikskador. Denna Viltmyndighet ska ha en god regional förankring.
  • Att Trafikverket prioriterar viltskador i sitt arbete med trafiksäkerhet, genom stängsel, siktröjning, färister, sensorer med mera.
  • Se över dagens system med utfodring till vildsvin och övrigt på platsen förekommande vilt i områden där viltskador är vanliga. Utfodringen bör vara restriktivare på sådana platser där stammen behöver minska.

Centerpartiet, genom

Ola Johansson, riksdagsledamot

Helene Andersson, regionråd, Halland

Anna Roos, Hylte

Erling Cronqvist, Laholm

Anneli Andelén, Falkenberg

Christofer Bergenblock, Varberg

Fredrik Hansson, Kungsbacka

Läs mer: