Jakt

Viltkött är klimatsmart kött. För många är jakt både en naturupplevelse och en gemenskap. Det finns stora möjligheter att utveckla företag som håller på med jakt och med viltkött. Så att du som äter kött, kan välja mellan mer viltkött i butiken eller på restaurangen, samtidigt som det skapas flera gröna jobb på landsbygden.

Centerpartiet vill:

  • Inrätta en viltmyndighet
  • Att jakten ska vara långsiktig och hållbar
  • Att beslut om jakt ska fattas närmare dem som berörs av viltstammarna

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Ett sätt att ta hand om vår natur

I Sverige är jakten en folkrörelse med 300 000 aktiva jägare. Jakten handlar både om att uppleva naturen och om kamratskap. Men också om att ta hand om vår natur.

I Sverige finns många olika sorters vilt. Några av de här djurarterna har väldigt många individer och det är ju ofta bra. Men blir det för många av en djurart inom ett visst område kan det skapa problem för både människor och ekosystem. Ett tydligt exempel är vildsvin, som vuxit explosionsartat i antal de senaste åren. Vildsvinen orsakar skador inom både jordbruk och skogsbruk, och orsakar dessutom ibland trafikolyckor. Det är därför högst angeläget att det ökade antalet vildsvin måste hanteras och jakten ökas.

För att på ett bra sätt ta hand om vilt behövs en välorganiserad och aktiv jägarkår. Svenska jägare och deras organisationer har ett stort engagemang för naturen. Jägarna är viktiga för att både vilt, rovdjur och människor ska kunna leva tillsammans, idag och i framtiden.

Vi vill att det ska vara enkelt för jägare att vara med och jobba för en hållbar natur och ett hållbart skogsbruk. Med mindre regelkrångel så att det är lätt och snabbt att ta beslut. Vi vill också ta hänsyn till att viltstammarna ser olika ut runt om i landet. Beslut av jakt ska därför fattas närmare dem som faktiskt berörs av besluten.

Ansvarig talesperson

Kristina Yngwe
Ledamot av det verkställande utskottet. Riksdagsledamot Skåne läns södra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.