Fördjupad översiktsplan för Rolfstorp och Skällinge antagen av kommunfullmäktige

- Vi har ett mål den här mandatperioden om att hela kommunen lever och utvecklas. För att lyckas med det här krävs det ett strategiskt arbete och det arbetet är vi inne i. Det här är den fjärde Fördjupade översiktsplanen som vi antar på relativt kort tid, men efter den här kvällen måste vi se till att det blir verkstad också, sa centerpartiets kommunalråd Christofer Bergenblock som inledning i diskussionen kring ny FÖP för Rolfstorp och Skällinge under tisdagskvällen.

Den nya FÖP:en pekar ut ambitionerna kring utvecklingen i Rolfstorp och Skällinge under den kommande tioårsperioden och visar hur det är tänkt att samhällena ska växa framöver. Även om det är två skilda tätorter så hänger de samman tätt och knyts ännu tätare ihop genom att de betraktas som en gemensam serviceort.

- Det här är ju ett superkul beslut! Det är ju inte bara bra för Rolfstorp och Skällinge utan för alla byar runt omkring, som också har nytta av en stark serviceort. Det här skapar framtidstro och jag ser fram emot att min förvaltning får något att jobba med framöver, sa Byggnadsnämndens ordförande Christian Persson (C).

Den nya FÖP:en medger byggnation av omkring 130 nya bostäder i Skällinge och 100 nya bostäder i Rolfstorp. Även längst med vägen mellan orterna kommer enstaka bebyggelse att tillåtas där det anses lämpligt. Sju hektar verksamhetsmark pekas också ut, vilket möjliggör utveckling av både befintliga och nya företag. Den efterlängtade cykelbanan mellan orterna finns också inritad i FÖP:en, med målet att den på sikt ska kunna etableras.

- Det känns så gott att vi nu börjar komma i mål med det arbete vi startade för några år sedan med ortsutvecklingsstrategier och fördjupade översiktsplaner för våra serviceorter. Det ger förutsättningar för utveckling i hela kommunen, avslutade Harald Lagerstedt (C) som var gruppledare för Centerpartiet när arbetet startade.

Fördjupad översiktsplan för Rolfstorp och Skällinge antogs av kommunfullmäktige tisdag den 20 oktober 2020 och finns att ta del av på www.varberg.se