Övriga kontakter

Utöver det internationella kansliet har vi andra enheter som arbetar med de internationella frågorna, framförallt i Europaparlamentet och Centerpartiets internationella stiftelse.

Centerpartiets Brysselkansli i Europaparlamentet med Abir Al-Sahlani och Emma Wiesner i spetsen representerar Centerpartiet på EU-nivå, där en rad frågor som är viktiga för partiet drivs.

Centerpartiets internationella stiftelse (CIS) är en av Sveriges sju partianknutna organisationer (PAO) som på uppdrag av regeringen och med finansiering av Sida arbetar för utveckling av demokrati och mänskliga rättigheter i Syd och i Öst.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.