Internationellt
Centerpartiet lokalt

Övriga kontakter

Utöver det internationella kansliet har vi andra enheter som arbetar med de internationella frågorna, framförallt i Europaparlamentet och Centerpartiets internationella stiftelse.

Fredrick Federleys kansli i Europaparlamentet i Bryssel representerar Centerpartiet på EU-nivå, där en rad frågor som är viktiga för partiet drivs. Fredrick Federley är även vice-president i Alde-partiet.

Centerpartiets internationella stiftelse (CIS) är en av Sveriges sju partianknutna organisationer (PAO) som på uppdrag av regeringen och med finansiering av Sida arbetar för utveckling av demokrati och mänskliga rättigheter i Syd och i Öst.