Möt vårens praktikanter i Centerpartiets praktikprogram

Från vänster: Maria Tilander, Mathilda Strobel, Richard Böhme och Stina Jansson

Vi har nu tillsatt alla platser till vårens praktikplatser i Centerpartiets internationella praktikprogram. Våra praktiksamarbeten ämnar dels att stärka den egna verksamheten hos vår europaparlamentariker i Europaparlamentet, dels att utveckla utbytet med vårt systerparti Liberaldemokraterna i London samt knyta band med närstående aktörer i Washington D.C. och öka kunskapen om amerikansk politik.

Vid Liberaldemokraternas kontor i London väntar en spännande termin med att bevaka Storbritanniens utträde ur den Europeiska Unionen. Vår praktikant vid Centre for Transatlantic relations kommer att vara behjälplig med att öppna dörrar till maktens korridorer för ledande företrädare i Centerpartiet och bevaka den minst sagt oförutsägbara politiken i Vita Huset.

Stina Jansson kommer i vår att göra praktik vid Brysselkontoret. Stina har nyligen avslutat sin masterutbildning i Climate Change vid Köpenhamns universitet. Hon har även en kandidatexamen i biologi. Hon har arbetat som miljöinspektör för Ängelsholms kommun och varit engagerad i bland annat Naturskyddsföreningen och Bra Miljöval.

Mathilda Strobel kommer även hon att göra praktik vid Brysselkontoret. Mathilda är nyligen färdig med sin kandidatexamen i internationella relationer vid Queen Mary, University of London där hon bland annat har läst EU-kurser. Hon har även tillbringat ett år som utbytesstudent vid UCLA i USA. Hon är uppvuxen i New York, Bangkok och Göteborg.

Richard Böhme kommer att vara Research Assistant på Liberal Democrats internationella kontor. Richard är aktiv i Centerstudenterna i Uppsala sedan 2011, bland annat som ordförande 2012-2015. Han har även deltagit i Centerpartiets internationella stiftelses mentorskapsprogram med bosniska Nasa Stranka och vitryska Our House. Han studerar för närvarande historia och färdigställer sina kandidatexamina i retorik och litteratur samt statsvetenskap vid Uppsala universitet.

Maria Tilander kommer att vara Visiting Fellow vid Center for Transatlantic Relations i Washington D.C. Maria har en masterexamen i statsvetenskap från Göteborgs universitet samt en kandidatexamen i europastudier från universitetet i Oslo. Hon har även studerat vid universitetet i Salamanca i Spanien. Maria har nyligen engagerat sig i Centerkvinnorna i Stockholms stad.

Läs mer om våra internationella praktikplatser.