Möt höstterminens deltagare i Centerpartiets internationella akademi!

Nu är rekryteringen avslutad för höstterminens upplaga av Centerpartiets internationella akademi, och vi är glada att få presentera höstterminens praktikanter Elin RaabEliana Stockeld Hintze och Elin Raab!

Eliana Stockeld Hintze är 27 år gammal och kommer från Stockholm. Hon studerar på Stockholms universitet där hon har en kandidatexamen i ekonomisk historia och till sommaren kommer hon att ha ytterligare en kandidatexamen i Latinamerikastudier från Nordiska Latinamerikainstitutet. Under studierna i ekonomisk historia har hon fokuserat på internationell handel, handelspolitik, handelssamarbeten och handelsavtal och i Latinamerikastudier har hon fokuserat på mänskliga rättigheter, speciellt jämställdhet och kvinnors rättigheter. Hon har länge haft ett intresse för andra länder, kulturer och språk och har precis kommit hem från en praktik på Sveriges ambassad i Brasilia. Hon är även styrelseledamot i CSI (Centerstudenter international). Under hösten ska hon praktiskera hos Democratic Alliance i Kapstaden.

Elin Raab är 24 år gammal och uppväxt i Stockholm. I dagsläget bor hon i Lund och pluggar en master på Ekonomihögskolan med inriktning på utvecklingsekonomi. Hon har en kandidatexamen i Economy and Society, också från Ekonomihögskolan på Lunds universitet. Under studietiden har Elin haft ett politiskt engagemang i Centerstudenter Skåne. Hon har ett stort intresse politiskt intresse, främst inom utrikespolitik, biståndsfrågor och klimatpolicy. Under hösten ska hon praktisera hos National Democratic Institute i Washington, DC.