Brexit, Brexit och åter Brexit i fokus för Centerpartiets praktikant i London

Under vårterminen gör Mårten Viberg praktik hos Liberal Democrats i London genom Centerpartiets internationella akademi. Här svarar Mårten på några frågor om den politiska situationen i Storbritannien och i partiet Liberal Democrats, samt berättar sina egna första intryck av London.

Hej Mårten! Berätta något om dig själv och ditt tidigare politiska engagemang!

Innan jag kom hit till London jobbade jag som forskningsassistent inom ekonomisk historia och utbildningshistoria i Lund, där jag också tagit en kandidat och master i statsvetenskap och ekonomisk historia. Under min studietid blev jag inspirerad av frihetliga ideal, och var engagerad i Studentföreningen Ateneum i Lund (Fria moderata studentförbundet), där jag också var ordförande en tid. Centerpartiet har länge imponerat på mig, men jag har inte engagerat mig i partiet förrän nyligen. De viktigaste politiska frågorna för mig är: företagandets villkor, regionala utvecklingsfrågor och grön tillväxt.

Du har nu hunnit vara på plats hos Liberal Democrats ett tag – vilka har varit dina första intryck?

Liberal Democrats har imponerat på mig sedan dag ett. Det är otroligt inspirerande att se ett litet parti fortsätta kämpa på i den hårda politiska miljön här i Storbritannien. Inte nog med att de har det brittiska valsystemets utformning emot sig, de får heller inte samma mediauppmärksamhet som de två stora partierna. Samtidigt är det också tydligt att partiet är präglat av sina liberala grundvärderingar. Det är många här med internationell bakgrund, och det finns en tolerant och öppen stämning här på kontoret, vilket gör mig stolt över att representera partiet på det internationella kontoret. Det händer mer än Brexit i politiken, t.ex. driver Liberal Democrats delad föräldraledighet, men det är såklart svårt att prata om något annat än Brexit.

Hur påverkar Brexit Liberal Democrats? Hur arbetar man i en så pass oförutsägbar fråga?

Fördelen med att ha ett öppet kontorslandskap är att det är lätt att följa med i den politiska utvecklingen. Press- och kommunikationsavdelningen höjer volymen på sina tv-apparater när det är viktiga debatter eller intervjuer på gång, och kontoret samlas och lyssnar, det är verkligen en speciell miljö.

Brexit påverkar såklart hela organisationen då det är svårt att arbeta med långsiktiga projekt, särskilt för oss på det internationella kansliet eftersom vårt arbete naturligtvis ligger nära ALDE och EU-samarbetet. Samtidigt är jag överraskad över hur anpassningsbart partiet är. Man förbereder sig för alla eventualiteter, och trots att själva Brexitprocessen är oförutsägbar är ändå partiet förberett.

Kanske är det just tack vare att Liberal Democrats har varit så konsekventa i sin hållning till att avstyra Brexit som partiet kunnat förbereda sig för de flesta eventualiteter. Samtidigt finns det andra svåra utmaningar för landet än bara Brexit. Sjukvårdssystemet och ökande knivvåld är stora orosmoment som också kräver uppmärksamhet. Det går inte att stirra sig blind på Brexit, samtidigt som det berör hela landet. Lokalvalen i början av maj kommer också att äga rum oavsett Brexit, och Liberal Democrats måste ha svar på både lokala och internationella utmaningar.

I svenska medier rapporteras det en del om möjligheten att det blir en ny folkomröstning. Hur bedöms detta i Storbritannien?

När jag kom hit i slutet av januari verkade en ny folkomröstning, eller en ”People’s Vote” som den kallas här väldigt osannolik. Men allt eftersom förhandlingarna kring regeringens utträdesavtal har misslyckats att få underhusets förtroende, och när inte heller underhuset kan producera ett förslag som når en majoritet blir en ny folkomröstning allt mer realistisk. Förutom Liberal Democrats har förslaget stöd från de skotska och walesiska partierna och även stora delar av Labours underhusledamöter. Det stora hindret för en ny folkomröstning just nu är de Brexit-vänliga delarna av Labour som sätter sig på tvären.

Just nu lutar opinionssiffrorna åt att stanna kvar i EU, men samtidigt borde man inte underskatta kraften i lämna-lägret i en ny folkomröstning. Jag tror att det är svårt att vara för självsäker när det gäller opinionssiffrorna idag, och man får vara medveten om hur ”sveket” mot den förra folkomröstningen kan komma att framställas i en eventuell valkampanj.

Jag tror att britterna är trötta på att se sina politiker vara oförmögna att komma fram till en bra lösning. Jag var själv med i marschen den 23 mars då nästan en miljon människor gick ut på Londons gator för att kräva en ny folkomröstning, det var en stark upplevelse. Folk är inte arga och slår sönder staden, de är bara trötta och vill få slut på tjatet om Brexit, och vill bara ha kvar alla de rättigheter och friheter man åtnjuter i EU idag.