Reseberättelse från Centerpartiets internationella alumner

I april genomförde Centerpartiets internationella alumner en studieresa till Malmö, med en rad givande besök och diskussioner. Temat för resan var gränsrelaterade frågor, och schemat därefter.

Centerpartiets internationella alumner är nätverket för personer som genomfört praktik på någon av Centerpartiets utposter i världen - för närvarande i Bryssel, London, Washington, D.C, och partiets internationella kansli i Stockholm. Nätverket arrangerar regelbundet aktiviteter med internationellt tema, för att främja internationella frågor i partiet och vidareutbilda dem med intresse för dessa. Denna gång bar det således av till Malmö, med fokus på gränspolitik.

Gruppen gjorde bland annat besök hos Kustbevakningen, och fick lära sig om myndighetens oerhört breda uppdrag - alltifrån att sanera oljespill till att genomföra förundersökningar och gränskontroller, samt bistå myndigheter såsom polis med transporthjälp vid behov. Vi fick höra om de utmaningar som denna breda myndighet, med sina 800 anställda längs Sveriges 240 mil långa kust, möter i sin vardag.

Vidare besökte delegationen Sydsvenska handelskammaren, som engagerat berättade om Öresundsregionens potential och imponerande tillväxt - men också hur skör den är gentemot klåfingriga rikspolitiker och skadlig gränspolitik. De så kallade tillfälliga gränskontrollerna - som nu funnits på plats i snart fyra år trots svidande kritik från EU-kommissionen - skadar regionen för var dag som går och beräknas kosta miljarder kronor årligen för samhället, för att inte tala om hur det har påverkat vanliga människors vardag. Centerpartiet är djupt rotat i idén om att hela landet ska leva, och är av uppfattningen att det Stockholmsperspektiv som genomsyrar allt för stora delar av svensk politik är oacceptabelt.

Gruppen besökte slutligen Tullverket, och fick av centerpartisten Lars Hansson, som bland annat är ersättare i Helsingborgs kommunfullmäktige utöver sitt jobb på Tullverket, en föreläsning om myndighetens verksamhet. Intressanta diskussioner om alltifrån Tullverkets rekryteringsproblematik till alla sorters narkotikasmuggling, gränsproblem och därtill hörande kriminalpolitik fördes.

Sammanfattningsvis var det en mycket givande resa som gav deltagarna nya perspektiv kring gränsrelaterade frågor både inom svensk politik och ute i verkligheten.

De tre viktigaste medskicken från resan är:

  • Infrastrukturen i södra Sverige bör stärkas.
  • Undersök möjligheten att ge Kustbevakningen tillgång till Polisens register så att de enkelt kan se slå upp personuppgifter och se direkt vem de har att göra med. I dagsläget är osäkerheten oerhört problematisk och leder till att Kustbevakningens anställda utsätts för onödig fara.
  • Bort med gränskontroller - ha kvar tullkontroller.

Centerpartiets internationella alumner