Valframgång för Ålandscentern

Den 20 oktober gick Åland till val för att välja ett nytt lagting. Lagtinget har till uppgift att stifta lagar inom ramen för det åländska självstyret och består av 30 ledamöter. Centerpartiet på Åland gjorde ett kanonval och blev inte bara största parti med över 27% utan ser nu ut att bli regeringsbärande. Vi har ställt några frågor till partiledaren och den som troligast kommer bli lantråd på Åland, Veronica Törnroos, samt partisekreterare Jenny Schuhmeister om valet, resultatet och vad ålänningarna kan förvänta sig.

Med stor framgång i det senaste valet ökar ni med 2 mandat samt att regeringspartierna backar. Vad betyder den här valframgången för er?

Vi kan nu bedriva en aktiv Centerpolitik, först i samband med regeringsbildning och när regeringsprogrammet skrivs. Under de senaste 4 åren åren har Centern suttit i opposition för första gången, sedan parlamentarismen infördes på 70-talet och sett hur stora reformer har försökts drivas igenom med tvång, så som kommunreformen och stora infrastrukturprojekt utan förankring bland invånarna.

Från valet 2015 har ni ökat rejält från 21,7% till 27,9%.
Hur har valkampanjen varit? Vilka strategier har ni utgått ifrån?

Valkampajanen har varit minst sagt intensiv och bedrivits med små finansiella medel, en succéfaktor har varit planeringen långt på förhand och in i minsta detalj. Därtill har vi detta val minskat på traditionell media och gått över till socialmedia. Detta arbete har vi fått stor hjälp med av Centerpartiet i Sverige. Johan Kling och Johan Mossberg har besökte oss på Åland och hållit utbildningstillfällen, vilka varit avgörande för ett lyckat kampanjarbete på både Facebook och Instagram. Vi är så tacksamma för det samarbetet!

Det uppfattades som att de två viktigaste frågorna i detta val handlade om kommunreformen och infrastrukturen i skärgården.
Hur kommer ni, som det största åländska partiet, ta er an dessa frågor?

Vi kommer att hålla linjen i båda dessa stora frågor! Kommunreformarbetet måste genomföras som en frivillig process och komma från kommunerna och dess invånare själva. Vad gäller det så kallade kortruttsprojektet kommer vi att förespråka och utreda möjligheterna till en tunnel mellan skärgårdskommunen Föglö och fasta Åland.

Relationen till Helsingfors har beskrivits som ”kyligare än någonsin”. Hur kan Centern förbättra den dialogen?

Relationer bygger på ökad förståelse för varandra och att träffas på riktigt med en öppen agenda. Vi kommer förstärka den åländska närvaron i Helsingfors.