Den nya mandatperioden präglas av valet av en ny kommission och Brexitförhandlingar

Det är på många sätt tydligt att det är en ny mandatperiod som inletts efter EU-valet i våras. Flera nya parlamentariker ska komma på plats och finna sin roll i parlamentet. Sverige toppar listan av störst andel nya parlamentariker, bara Slovakien ligger före. Under hösten har även valet av en ny kommission och brexitförhandlingarna präglat arbetet i parlamentet.

Utfrågningarna av kommissionärerna följdes intensivt av Brysselkontoret med särskilt fokus på de kommissionärer som har koppling till de utskott som våra parlamentariker Fredrick Federley och Abir Al-Sahlani sitter i. Särskilt spännande var utfrågningen av Ylva Johansson som fått en viktig och stor portfölj, nämligen EU:s gemensamma asyl- och migrationspolitik. Frågor som Abir följer särskilt i LIBE och EMPL utskotten.

Det är ännu ovisst när den nya kommissionen kommer att tillträda men förhoppningen är att det sker innan årets slut för att parlamentet ska kunna komma igång med det viktiga lagstiftningsarbetet. Från vårt håll kommer vi särskilt följa arbetet med ”A European Green Deal” som Ursula von der Leyen utlovat ska arbetas fram inom 100 dagar från att hon tillträder. Tidigare i veckan var Fredrick Federley värd för ett välbesökt evenemang på just det temat.

När det kommer till frågan om Brexit är ovisshet det ord som beskriver situationen bäst. En avtalslös Brexit är Europaparlamentet tydliga med inte är önskvärt och förhandlingarna har varit intensiva mellan EU och Storbritannien. Osäkerheten låg tidigare i att det som förhandlas fram måste godkännas av det brittiska parlamentet. Nu är det främst det utlysta nyvalet som förhalar processen.

Parallellt med detta görs arbeten i utskotten och i de politiska grupperna för att hitta riktningen och gemensamma mål och frågor framåt. Vår partigrupp Renew genomförde ett gruppmöte i Frankfurt under oktober månad där den gemensamma riktningen och fokus framåt diskuterades och i slutet av oktober deltog hela Brysselkansliet på ALDE-kongressen i Aten tillsammans med Centerpartiets övriga delegation.

Det är en spännande tid i parlamentet, en tid för att bilda nya samarbeten, få en ny kommission på plats och att prioritera vilka områden parlamentet ska fokusera på framåt. Hos oss på Brysselkansliet har nu samtliga anställda kommit på plats. Vi är nu 11 personer inklusive Fredrick och Abir och vi har funnit oss tillrätta i nya större lokaler med övriga Renew-gruppen efter det goda valresultatet för liberala krafter runt om i Europa.