Frihet, demokrati och öppenhet – återuppbyggnad efter Covid-19

Vi befinner oss i ett globalt ”hälsokrig”. Följderna av Covid-19 kan idag inte överblickas, men som efter alla krig kommer en tid för återuppbyggnad. Det gäller globalt, regionalt och nationellt för alla länder. Det handlar om att bygga upp frihet, demokrati och öppenhet.

Världen före pandemin noterade alltfler auktoritära regimer, hur frihet stängdes ner, hur vetenskap ifrågasattes och brott mot mänskligheten pågick ostraffat. Den multilaterala världsordning som skapades efter andra världskriget ifrågasattes och kampen om verklighetsbeskrivningarna hårdnade.

Kinas framfart som stormakt och dess ambitioner utmanar hela världen, medan Vladimir Putins styre utmanar främst Europa. Stormakterna har gett skydd för diktatorer och makthungrande ledare som fruktar frihet och öppenhet. Auktoritära regimer växer sig allt starkare runt om i världen men utmanas varken av EU eller USA.

Makt går före rätt

Kina har stängt inne människor i månader och kontrollerar enskilda med järnhand. På Filippinerna uppmanar Rodrigo Duterte polis och militär att skjuta personer som bryter mot utegångsförbud. Turkmenistans diktator förbjuder ordet, Viktor Orbán i Ungern ger sig själv absolut makt på obegränsad tid och förbjuder könskorrigering som första dekret. Putin nollställer räkneverket på sina presidentperioder för att kunna få 12 nya år och söka trolla bort brottet mot konstitutionen. Polens ledning söker hålla ett val som på papperet är demokratiskt men inte i realiteten.

Covid-19 är ett slags lackmustest för vår värld. För att politiska ledare ska kunna säga att de har klarat av krisen har land efter land stängt sina gränser och anklagat globalisering, frihandel och öppenhet. Vi ser krafter som söker beskylla och misstänkliggöra minoriteter i denna kris. Vi ser makt gå före rätt. Ibland undrar jag vilka systemlösningar på Cronapandemin vi hade sett om inte Kina som diktatur var första land att drabbas?

Bygga en hållbar värld

För att världen ska kunna möta gemensamma kriser i framtiden måste vi stå emot illiberala krafter som begränsar vår öppenhet. Världen har inte råd med ännu en kris där protektionism och nationalism råder, utan de revor som finns i både regionala och globala system måste lagas för att säkerställa smarta lösningar. Covid-19 om något visar att alla länder hänger ihop och att det krävs gemensamma kraftsamlingar för att möta viruset, precis som det krävs för att lösa klimatutmaningar och forma en hållbar världsekonomi.

För att bygga en hållbar värld måste vi också se och orka skydda våra sköra grupper globalt. Jag tänker på alla som inte har tillgång till vatten och de som inte har chans att tvätta händerna. Jag tänker på personer som inte har pengar och tillgång till mat. Jag tänker på alla människor jag har mött och alla andra som lever i kåkstäder, favelor, flyktingläger eller på gatan i fattiga länder. Vi måste orka med att se och bistå de fattigaste människorna i Coronatider och bortom - med vår hälso-, kunskaps-, klimat- och demokratidiplomati.

Centerpartiet måste dra sitt strå till stacken

Centerpartiet måste dock vara kritisk till både Kina och Rysslands "hälsningar" och propagandasändningar av "hjälpmedel" till Europa och globalt. Det är en del av den sedan tidigare pågående hybridkrigföringen, vilket vi kommer att få se konsekvenser av när ”hälsokriget” är över. Hälsodiplomatin kompletterar självklart övriga insatser i den maktkamp som pågår över världsordningen av imorgon. Centerpartiet måste se det, Centrpartiet måste dra vårt strå till stacken för att smartare möta utmaningarna fällande globalt för frihet, öppenhet och demokrati.