I skuggan av Coronaviruset ser auktoritära ledare sin chans

Under de senaste veckorna har vi sett hur viruset Covid-19 drivit auktoritära ledare att greppa större makt. Inte främst har EU-medlemsstaterna Ungern och Polen nyttjat krisen för att urholka demokratin ytterligare. Detta sker framför våra ögon, de passar på medan allas fokus är på att bekämpa coronavirset. Det är skrämmande att se hur länder som spåddes en ljus framtid efter Sovjetunionens fall och medlemskap i EU nu faller tillbaka till ett auktoritärt samhälle, skriver Abir Al-Sahlani.

Hela världen har sitt fokus på den osynliga fienden som lamslagit stora delar av samhällen - men det är inte alla regeringar som agerar med sina medborgares bästa för ögonen.

Polen var ett av de första länderna i Europa att genomföra lockdown-åtgärder genom att stänga ner flygplatser, landsgränser och sätta människor i karantän. Trots att landet har infört allt strängare restriktioner har regeringen inte utlysts undantagstillstånd, eftersom det skulle innebära att presidentvalet i maj måste senarläggas. Både opposition och läkare i Polen har uttryckt en stark oro för att hålla ett presidentval mitt under en pågående pandemi, inte minst för att det råder ett strikt utegångsförbud i hela landet. Regeringen har därmed vidtagit åtgärder för att landets 30 miljoner medborgare ska kunna poströsta, vilket skulle skada valsäkerheten.

Inte nog med att hålla ett presidentval under rådande situation - den omdebatterade abortlag från 2016 har kommit till ytan igen. Polen har sedan innan en av Europas striktaste abortlagar, och tidigare i April ville regeringen rösta igenom ännu hårdare restrektioner av abort samt begränsa sexualundervisningen i skolorna. Efter virtuella protester kunde omröstningen tillslut stoppas.

Det är ingen fråga om, utan när, regeringen kommer försöka begränsa kvinnors grundläggande rättigheter igen. Det får EU inte tolerera. EU får inte heller tolerera att HBTQ-personer förföljs och att flera delar av landet har sagt sig ha "HBTQ-fria zoner".

Grannlandet Ungern röstade igenom för några veckor sedan en undantagslag som gav Viktor Orbáns regering obegränsad makt under obegränsad tid - sett ett led för att bekämpa Coronaviruset. Faktum är att landet var relativt lindrigt drabbat av coronaviruset när beslutet klubbades. Det, om något, väcker många frågor kring det verkliga syftet bakom lagens godkännande. Att lagen gäller på obestämd tid ger regeringen utrymme att skylla på något annat framöver.

Ungern har även urholkat mänskliga rättigheter när världens uppmärksamhet varit någon annanstans. Samma dag som styret med dektret röstades igenom, offentligjorde regeringen ett lagförslag om att avskaffa ett rättsligt erkännande av ändrad könstillhörighet för transpersoner. För transpersoner som redan är en extremt utsatt grupp - ofta förskjuten från sin familj - skulle detta innebärra ett ytterligare enormt lidande.

Att länder inom EU tar dessa beslut under pågående kris är inte en överraskning, men det skrämmer mig. Vad passar bättre att förskansa sig mer makt när allas ögon är på ett virus? Jag har därför tillsammans med mina kollegor i Europaparlamentet skickat ett gemensamt brev till både Polens och Ungerns regeringar. Detta för att markera att deras politik inte är något annat än oacceptabel. Polen och Ungern är två av de stater som får mest ekonomiskt stöd av EU, och de kan inte hålla på att fortsätta strunta i rättsstaten och människors rättigheter. Det är viktigt att EU inte står handfallet mot dessa attacker mot Europas egen befolkning.

Abir Al-Sahlani

Europaparlamentariker (C)